SLOVENIJA

Stop nepoštenemu oglaševanju kreditov

Kot piše ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE:

Zakon določa vsebino oglasnih sporočil za kredite – pravila so namenjena zaščiti potrošnikov in jih morajo upoštevati vsi ponudniki. Opažamo, da nekatere banke pravil ne upoštevajo, kar je nepošteno tako do potrošnikov kot do drugih ponudnikov. Preverite, kaj morajo oglasna sporočila vsebovati in nam sporočite, če opazite nepravilnosti.

Oglasna sporočila v zvezi s kreditno pogodbo morajo biti jasna in nezavajajoča ter ne smejo biti nepoštena in pri potrošniku vzbujati napačnih pričakovanj v zvezi z razpoložljivostjo ali stroški kredita. Vse informacije v oglasnih sporočilih morajo biti lahko berljive ali razločno slišne.

V primeru, da oglas vsebuje obrestno mero ali podatke o drugih stroških kredita, pa morajo vsebovati tudi reprezentativen primer, ki vsebuje:

 • obrestno mero, z navedbo ali je fiksna, ali spremenljiva – v tem primeru še opozorilo, da se v primeru dviga obrestne mere skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik, lahko občutno poveča.
 • druge stroške ob sklenitvi
 • skupni znesek kredita
 • efektivno obrestno mero (EOM)
 • trajanje pogodbe
 • skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik
 • če gre za kredit v obliki odloga plačila pa še blago ali storitev ter ceno in znesek vsakega vnaprejšnjega plačila.

V primeru kreditne pogodbe za nepremičnino pa še:

 • podatke o kreditodajalcu
 • podatek, ali gre za hipotekarni kredit
 • število in višino plačil, če je to mogoče
 • opozorilo, da morebitno nihanje valutnih tečajev lahko vpliva na znesek kredita, ki ga plača potrošnik.

Namen reprezentativnega primera

Reprezentativen primer onemogoča pavšalne navedbe kot so “ugodna obrestna mera”, “nizka obrestna mera”, “nižji stroški odobritve”… Tovrstne navedbe so za potrošnika brez vrednosti – še več, so zavajajoče in niso dovoljene oziroma morajo biti podprte s konkretnim primerom. Ponovno poudarjamo, da je pred izbiro kredita nujna primerjava več ponudnikov – le tako boste vedeli, ali je ponudba zares “ugodna”.

Obvestite nas o nepravilnostih

Če boste zasledili oglaševanje bančnega ali nebančnega ponudnika, ki zgoraj navedenih pravil ne upošteva, nam fotografijo oglasa pošljite na zps@zps.si, mi pa bomo primer preučili in v primeru nespoštvanja zakona posredovali ustreznemu nadzorniku.

 

 je dolg lahko darilo logoJavno službo Obveščanja in izobraževanja potrošnikov sofinancira Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

VIR: ZPS.SIFOTO:PIXABAY