Subvencija za zaposlovanje mladih - do 5000€ - savinjska.info

Subvencija za zaposlovanje mladih – do 5000€

Zavod za zaposlovanje RS (ZRSZ) je podaljšal rok za prejemanje spodbude v obliki subvencije za trajno zaposlovanje mladih. Ti morajo imeti stalno prebivališče v  Zahodni Sloveniji in mlajši od 30 let, biti prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb in predlagani za vključitev s strani ZRSZ.

(So)-financiranje projekta prihaja iz Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada (80%) in  Republike Slovenije (20%).

DELODAJALCI SO LAHKO TAKO PRAVNE KOT FIZIČNE OSEBE…Z ŽE NAJMANJ ENIM (SAMO) ZAPOSLENIM…

Subvencija za zaposlitev je v višini 5.000 evrov za zaposlitev za polni delovni čas, oz. 40 ur tedensko, ali sorazmerno nižja v primeru zaposlitev za manj ur, vendar ne manj kot 20 ur/ teden (velja le za zaposlitev invalida v skladu z odločbo o invalidnosti).

Delodajalci, ki se lahko prijavijo zasubvencijo so lahko tako pravne, kot fizične osebe, ki morajo biti vsah 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije (PRS) in imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih (velja tudi samozaposlitev).

Pri vključevanju v subvencijo bo ZRSZ upošteval poklice, izobrazbe, delovne izkušnje in veščine  kandidatov, ter dajal prednost osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vklučene v noben program aktivne politike zaposlovanja, se soočajo s socialnimi, zdravstvenimi ovirami ali so že dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih.

IZPLAČILO SUBVENCIJE V DVEH DELIH…

Subvencija se izplačuje v dveh delih- prvi del po zaposlitvi , drugi pa po izplačilu plače za 24. mesec zaposlitve. Oddaja vloge je možna do 31. 12. 2019 do 14.45 ure oz. do razdelitve razpoložljivih sredstev.

ZAPOSLOVANJE MLADIH IN PRIJAVA V PRISPEVKE

Četrto leto teče, odkar se postopki prijav, odjav in sprememb na zavarovanjih, ne urejajo več na območnih enotah ZZZS, ampak na VEM točkah.

 

VIR:DATA.SI(DATA D.O.O.)FOTO:PIXABAY