Sušomer – spletno orodje za spremljanje suše - savinjska.info

Sušomer – spletno orodje za spremljanje suše

Vabimo vas ogledu in uporabi prenovljenega Sušomera, tedenskega biltena o trenutnem stanju sušnosti. Vsak četrtek bomo objavili pregled stanja in napoved preskrbljenosti z vodo za prihodnji teden za tri segmente suše: v površinskem sloju tal, v površinskih vodah in v podzemnih vodah.

Glavna novost Sušomera so semaforizirani zemljevidi Slovenije, ki za izbrano vrsto suše z barvno lestvico prikazujejo trenutno stopnjo suše, z ikono pa pričakovani razvoj suše za prihodnji teden.  Napovedi razvoja suše najdete na zavihkih Stanje površinskega sloja tal, Stanje vodotokov in Stanje podzemnih voda. 

Informacije o suši so na prvi strani združene tudi na zbirnem zemljevidu, na katerem je z ikono označena najvišja ugotovljena stopnja suše.

S semaforskimi barvami označena stopnja suše v posamezni regiji Slovenije, z ikono pa izstopajoča vrsta suše: ali je v površinskem sloju tal, v površinskih vodah ali v podzemnih vodah
Sušomer | Avtor ARSO

V tem tednu smo beležili predvsem kmetijsko sušo oz. sušo v površinskem sloju tal, ki je na zahodu in severu zmerna, na severovzhodu pa izrazita. Na jugozahodu beležimo tudi zmerno sušo podzemnih voda.

 

VIR: GOV.SIFOTO: ARSO