fbpx

Tolmačenje znakovnega jezika gluhih – kot dejavnost, ki jo brezplačno registrira pri nas

Kot piše Rok Gros za podjetje DATA.SI(DATA D.O.O.):

Tolmač znakovnega jezika tolmači slovenski govorni jezik v znakovni jezik in obratno. Storitev tolmačenja je zaradi svoje zahtevnosti in potrebe po strokovnosti regulirana. Tako jo lahko opravlja le oseba, ki izpolnjuje posebne pogoje za opravljanje te dejavnosti. V kolikor oseba izpolnjuje zahtevane pogoje, lahko pri nas brezplačno registrira status samostojnega podjetnika in prične z opravljanjem dejavnosti.

Zakon daje možnost gluhonemim osebam neomejeno uporabljati znakovni jezik v vseh postopkih pred vsemi državnimi institucijami. Tako predstavlja delo teh tolmačev izjemno pomemben element zadovoljitve individualnih potreb gluhih.

Tolmač znakovnega jezika potrebujete certifikat in …

Za tolmačenje znakovnega jezik mora fizična oseba pridobiti certifikat v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) in se vpisati v register tolmačev za znakovni jezik, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Listo tolmačev vodi tudi Zavod združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, kjer so razvidni tudi kontaktni podatki teh tolmačev.

Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji se pridobi pri izvajalcih, ki so vpisani v register, ki ga vodi Državni izpitni center (RIC), po opravljenem postopku preverjanja in potrjevanja NPK.

Dejavnost tolmačenja znakovnega jezika lahko izvaja le polnoletna oseba z vsaj srednjo strokovno ali splošno izobrazbo. Tudi zahtevane delovne izkušnje morajo obsegati vsaj tri leta izkušenj o uporabi slovenskega znakovnega jezika (formalno ali neformalno potrdilo) ali pridobljen certifikat za NPK, asistent-ka za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku. Za opravljanje dejavnosti mora tolmač imeti zdrav sluh in govor, zdrave prste in zdrave roke, kar potrjuje s pridobljenim zdravniškim potrdilom.

Dejavnost mora tolmač izvajati v skladu s kodeksom poklicne etike za tolmače.

Za registracijo dejavnosti kot s.p. tolmač potrebuje le …

Za registracijo statusa samostojnega podjetnika (s.p.) potrebujete le veljaven osebni dokument in osebno davčno številko. V primeru, da niste lastnik objekta (stanovanja oz. hiše), kjer bo sedež podjetja, potrebujete tudi overjeno izjavo lastnika objekta, ki jo lastnik lahko brezplačno overi pri nas.

Pri nas si lahko podjetnik uredi tudi storitve računovodskega servisa ali koristi davčne oz. pravne storitve, ki jih nudimo podjetnikom.

Pravna podlaga

  • Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ)
  • Pravilnik o disciplinski odgovornosti tolmača

Pripravil: Rok Gros

SPOT

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

VIR:DATA.SIAVTOR:ROK GROSFOTO:PIXABAY

Inline
Inline