Ukrep umirjanja prometa, Slovenske Konjice, Savinjska regija - savinjska.info

Ukrep umirjanja prometa, Slovenske Konjice, Savinjska regija

Na odseku regionalne ceste R3 – 688, odsek 1232 Žiče – Poljčane, Slovenske Konjice, Savinjska regija, med km 1,500 in km 1,825, smo pričeli z gradbenimi deli za ukrep umirjanja prometa. Ukrep umirjanja prometa na tem odseku regionalne ceste obsega zamenjavo cestnega ustroja regionalne ceste, rekonstrukcijo priključka občinske ceste na regionalno cesto, ureditev odvodnje na tem odseku, izgradnjo otoka za umirjanje hitrosti, pločnika in javne razsvetljave. Vrednost del znaša 258.767 EUR od tega bo občina sofinancirala dela, ki se nanašajo na izgradnjo pločnika, javne razsvetljave in rekonstrukcijo priključka na regionalno cesto v višini 46.000 EUR, medtem ko, bo preostala sredstva zagotovila Direkcija RS za infrastrukturo. Promet bo zaradi del potekal ob polovični zapori. Udeležence v prometu prosimo za razumevanje in strpnost ter upoštevanje spremenjenega prometnega režima.


 

VIR:SLOVENSKEKONJICE.SI

X