Upokojenci v letu 2021: Znana že višina uskladitve in letnega dodatka - savinjska.info

Upokojenci v letu 2021: Znana že višina uskladitve in letnega dodatka

Redna uskladitev pokojnin bo januarja, letni dodatek pa bo izplačan z junijsko pokojnino v petih različnih zneskih. Štiri tisoč že upokojenih lahko računa z novo odmero na višjo pokojnino.


V letu 2021 ostajajo pogoji za pridobitev pravice do starostne in predčasne pokojnine nespremenjeni, saj so se vsa prehodna obdobja zaključila z letom 2019. Pri dopolnjeni starosti 65 let se moški in ženska lahko upokojita z najmanj 15 leti zavarovalne dobe. Pri dopolnjeni starosti 60 let pa z dopolnjenimi 40 leti pokojninske dobe brez dokupa. Moški se lahko starostno upokoji tudi pri dopolnjenih 38 letih pokojninske dobe brez dokupa, z upoštevanjem znižanja starostne meje 65 let zaradi služenja obveznega vojaškega roka, za dve tretjini njegovega dejanskega trajanja, največ do dopolnjenega 63. leta starosti. Ženske, izjemoma tudi moški, pa z upoštevanjem znižanja starostne meje 65 let zaradi otrok, največ do dopolnjenega 61. leta starosti.

Z 38 leti pokojninske dobe že 40 odstotkov bodoče pokojnine

Na možnost izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine z dopolnjenimi 38 leti pokojninske dobe brez dokupa se včasih pozabi, a je to za zavarovance pomembno. Če se pri 38 letih pokojninske dobe posameznik ne upokoji, lahko namreč že uveljavlja izplačilo 40 odstotkov starostne pokojnine ob plači.

“Znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine se v letu 2021 ne spreminja in tako lahko pride v poštev znižanje starosti zaradi otrok, služenja obveznega vojaškega roka, vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti. Pri teh treh znižanjih so določene najnižje starostne meje, do katerih se lahko starost največ zniža. Pri znižanju starostne meje zaradi prištete dobe na podlagi osebnih okoliščin in zaradi tako imenovane beneficirane dobe pa najnižje starostne meje niso določene,” pojasnjuje Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz).

Za pridobitev pravice do predčasne pokojnine morata moški in ženska dopolniti starost 60 let in 40 let pokojninske dobe. Dobro je vedeti, da se starostna meja za pridobitev pravice do predčasne pokojnine ne more v nobenem primeru znižati. Za vsak manjkajoči mesec starosti do 65 let se predčasna pokojnina zniža za 0,3 odstotka, največ pa za 18 odstotkov, in znižanje je trajno.

Spremembe v novem letu pa se obetajo za okoli štiri tisoč upokojencev, ki se jim bo poslej vsa dokupljena doba, dosežena do 31. decembra 2012, štela po ZPIZ-2 kot pokojninska doba brez dokupa in po ZPIZ-1 dokup študija in vojaščine kot delovna doba. “Zavod bo do konca junija 2021 po uradni dolžnosti na novo odmeril starostno pokojnino oziroma odmeril starostno pokojnino namesto predčasne pokojnine, z upoštevanjem te dobe kot pokojninske dobe brez dokupa po ZPIZ-2 oziroma delovne dobe po ZPIZ-1. Nova pokojnina oziroma izplačilo dela pokojnine bosta upravičencem pripadala od 1. januarja 2021.

Preostanek članka si lahko pogledate na tej POVEZAVI

 

VIR: VECER.COMAVTORICA: Tanja Fajnik Milakovič – FOTO: simb.fotografija