Upokojenec sp: kako je s prejemanjem pokojnine? - savinjska.info

Upokojenec sp: kako je s prejemanjem pokojnine?

Upokojenec sp – kakšni so pogoji za tiste upokojence, ki želijo ohraniti oziroma imeti status samostojnega podjetnika in prejemati pokojnino? Jim status samostojnega podjetnika omogoča, da obdržijo polno pokojnino? Kako je torej urejeno delo upokojencev?

Kateri so pogoji za pridobitev pokojnine?

Pogoji za pridobitev pravice do pokojnine so:

Če upokojenec izpolnjuje navedene pogoje in uveljavlja pravico do pokojnine, obenem pa opravlja dejavnost, govorimo o obstoju dvojnega statusa. Torej statusa uživalca pokojnine in status zavarovanca iz obveznih zavarovanj. Slovenski pravni red te združljivosti ne pozna, a obstajajo izjeme.

Upokojenec lahko prejema pokojnino in hkrati opravlja dejavnost!

Načini, na podlagi katerih lahko upokojenec ob prejemanju pokojnine nadaljuje ali pa ponovno začne z opravljanjem dejavnosti:

  • institut delne pokojnine,
  • institut t. i. reaktivacije in
  • izplačevanje 40 % (odstotkov) pokojnine.

1. Upokojenec sp in pravica do delne pokojnine

Institut delne pokojnine je namenjen predvsem postopnemu prestopu v obdobje upokojitve. Upokojenec sp tako lahko dela polovični delovni čas (najmanj 4 ure dnevno ali 20 ur tedensko) in hkrati prejema delno pokojnino.

Delna pokojnina je del starostne ali predčasne pokojnine, ki se izplačuje zavarovancu, ki ostane v zavarovanju, v višini sorazmerja s skrajšanjem ur opravljanja dela. Upokojenec sp bo poleg delne pokojnine upravičen do izplačila sorazmernega dela 40 % starostne pokojnine.


2. Upokojenec sp in t. i. reaktivacija

Reaktivacija omogoča že upokojenim osebam ponovni vstop v obvezno zavarovanje (v konkretnem primeru opravljanje dejavnosti), ob hkratnem uživanju sorazmerne pokojnine.

Upokojenec sp, ki ponovno začne z opravljanjem dejavnosti, prejema sorazmerni del pokojnine, ki je odvisna od dolžine zavarovalnega časa. Upokojenec sp bo poleg sorazmernega dela pokojnine upravičen do izplačila sorazmernega dela 40 % starostne pokojnine.

3. Upokojenec sp in izplačevanje 40 % pokojnine

Zavarovancu, ki je ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pokojnine zavarovan pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in ostane v zavarovanju v nespremenjenem obsegu, se lahko po vložitvi zahteve mesečno izplačuje 40 % pokojnine, do katere bi bil upravičen na dan njene uveljavitve. Ta se jim bo lahko izplačevala 3 leta, kasneje pa se jim bo izplačevalo 20 % starostne pokojnine.

Upokojenec sp – ali druge oblike zaposlitve?

Upokojenec lahko opravlja, poleg tega, da je lahko upokojenec sp, delo tudi:

 

VIR: DATA.SI