Intelektualna lastnina: zaščitite jo lahko z nepovratnimi sredstvi EU! - savinjska.info

Intelektualna lastnina: zaščitite jo lahko z nepovratnimi sredstvi EU!

Intelektualna lastnina je pomembna za razvoj malih in srednjih podjetij. Letos lahko koristite nepovratna sredstva Evropske unije (EU), s katerimi bo vaša intelektualna lastnina zaščitena! Kako pridobite sredstva?

Če ste podjetnik, imate blagovno znamko, po kateri vas potrošniki prepoznajo. Po njej se vaši izdelki razlikujejo od vseh drugih izdelkov. V njej so zajete vaše vrednote in je vaše največje bogastvo.

Intelektualna lastnina v obliki znamk in modelov je lahko registrirana z nepovratnimi sredstvi EU

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je oznanil, da je vzpostavljen sklad nepovratnih sredstev v višini 20 milijonov evrov. Nov sklad se izvaja v okviru programa »Ideas Powered for Business« pri Uradu EU za intelektualno lastnino (EUIPO) in je del akcijskega načrta Evropske komisije, katere glavni cilj je intelektualna lastnina.

Kdo bo lahko koristil sredstva vavčerja »intelektualna lastnina in njena zaščita«?

Sredstva, s katerimi se bo zaščitila intelektualna lastnina, bodo malim in srednjim podjetjem podeljena po načelu vavčerja. Gre za definicijo podjetij po EU priporočilih, kar pomeni, da so sredstva namenjena podjetjem,

  • ki imajo do 50 zaposlenih,
  • do vključno 50 milijonov evrov prometa oziroma
  • do vključno 43 milijonov evrov bilančne vrednosti.

Intelektualna lastnina je pravica, ki je s temi nepovratnimi sredstvi lažje dostopna za mala in srednja podjetja!

Sredstva vavčerja »intelektualna lastnina« naj bi pokrivala


  • predhodni pregled pravic intelektualne lastnine (IP scan), ki se izvaja le v nekaterih državah EU,
  • ali osnovne pristojbine za prijavo znamk in modelov pri uradu za intelektualno lastnino v kateri koli državi članici EU, Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino in/ali EUIPO.

Intelektualna lastnina in njena zaščita: v kakšni meri je zaščita financirana?

Prva storitev je financirana do 75 % stroškov storitve v sodelujočih državah, druga pa do 50 % osnovne prijavne pristojbine. Posamezni upravičenec lahko koristi povračilo stroškov do 1.500 evrov in to hkrati le za eno od dveh omenjenih postopkov.

Če za eno storitev zaprosi upravičenec v enem časovnem obdobju, lahko za drugo storitev zaprosi v naslednjem obdobju. Do sredstev niso upravičeni tisti prosilci, ki so za navedene storitve že pridobili nacionalna ali evropska finančna sredstva.

Intelektualna lastnina v majhnih in srednjih podjetjih je ena izmed prioritet za EU!

Sredstva so na voljo od 11. januarja 2021. Vloge se bodo zbirale v petih časovnih okvirih tekom leta – roki za oddajo bodo konec januarja, marca, maja, julija in septembra.

Na voljo bo 20 milijonov sredstev, ki jih bodo lahko porabila majhna in srednja podjetja s sedežem v EU. Podeljena bodo po sistemu »kdor prej pride, prej melje«. Prijavite se lahko na spletni strani Urada EU za intelektualno lastnino.

 

VIR: DATA.SI