ČRNA KRONIKA

V pol leta odkrili 20 poštnih pošiljk z drogo

V obdobju zadnjega pol leta smo na Finančni upravi v poštnih pošiljkah odkrili 20 takšnih, ki so vsebovale prepovedane droge, in sicer v skupni količini 38 kilogramov.

Trgovina s prepovedanimi substancami in s tem povezani organizirani kriminal postajata vedno bolj resen in pereč problem v državah Evropske unije (EU), kot tudi v Sloveniji. EU si prizadeva za uravnotežen pristop k obvladovanju tihotapljenja drog in zato sprejema politike in strategije, ki so usmerjene k ukrepom preprečevanja nezakonite trgovine in s tem k zagotavljanju varnega in zdravega okolja za državljane EU. Nedavno je bil na nivoju carinske unije EU začet projekt  »Customs Alliance for Borders (CAB)«, katerega cilj je učinkovit in usklajen boj vseh carinskih služb držav članic EU proti tihotapljenju drog.  Pri izvajanju teh politik v Republiki Sloveniji ima pomembno vlogo Finančna uprava. Pri tem izvajamo aktivnosti nadzora tudi nad blagom, ki se pošilja preko pošte, saj se ob razmahu spletnega nakupovanja prav to pogosto zlorablja za poskuse vnosa in iznosa prepovedanih substanc. Ugotovitve iz zadnjega obdobja, ko smo v večjem številu poštnih pošiljk odkrili prepovedane substance oziroma droge, potrjujejo pomembnost usmerjenega nadzora z uporabo analize tveganja ter ostalih metod in tehnologij za odkrivanje prepovedanih substanc v pošiljkah. Konkretno smo v obdobju zadnjega pol leta v poštnih pošiljkah odkrili 20 takšnih, ki so vsebovale prepovedane droge in sicer v skupni količini 38 kilogramov. Pri tem tesno sodelujemo tudi s Policijo.

Ob vsem tem pa je najbolj pomembno, da se teh nevarnosti, ki so jim izpostavljeni predvsem otroci in mladostniki, zaveda vsak posameznik. Ukrepanje pristojnih organov kot tudi zaščitno obnašanje vsakega od nas sta ključna za zagotavljanje varnega in zdravega okolja ter za preprečevanje drugih negativnih posledic nezakonite trgovine s prepovedanimi substancami. V Finančni upravi bomo z ciljnimi carinskimi nadzori odkrivanja prepovedanih drog v poštnih pošiljkah kakor tudi drugih pošiljkah, ki prihajajo iz tretjih držav, intenzivno nadaljevali tudi v bodoče.

VRSICKI KONOPLJE cca 1kg
VRSICKI KONOPLJE cca 1kg | Avtor: Finančna uprava

 

 

vir: gov.si