Vabilo na prvo javno razpravo v okviru projekta izdelave celostne prometne strategije, Kozje, Savinjska regija

Občina Kozje vabi na prvo javno razpravo z občani in drugo zainteresirano javnostjo v sklopu izdelave Celostne prometne strategije za Občino Kozje, Savinjska regija. Javna razprava bo potekala v torek, 26. 2. 2019, ob 15. uri v prostorih sejne sobe Občine Kozje.

Dnevni red:
15:00   Uvodni pozdrav in predstavitev projekta izdelave Celostne prometne strategije
15:15   Pregled in analiza izhodiščnega stanja
16:00   Iskanje prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti mobilnostnega in transportnega sistema v občini Kozje (udeleženci pod vodstvom moderatorjev iz Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru)
17:00   Definiranje, primerjava in ovrednotenje prednostnih področij razvoja transportno mobilnostnega sistema v občini Kozje (udeleženci pod vodstvom moderatorjev iz Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru)
17:30   Zaključek

Obrazložitev: Občina Kozje je pričela z izdelavo Celostne prometne strategije za območje celotne občine. Temeljni namen projekta, vključno z akcijskim načrtom za njeno izvedbo, je priprava strokovnega dokumenta z vključitvijo vseh ključnih akterjev na področju urejanja prometa. To bo ključni dokument za izvajanje investicij z upoštevanjem celostnega reševanja prometa ljudi ter blaga in temeljnih zakonitosti trajnostnega načrtovanja z namenom reševanja težav v prometu, s poudarkom na izboljšanju kakovosti zraka, višji kakovosti bivanja in ustvarjanju dobrih pogojev za pešačenje, kolesarje in drug nemotoriziran promet ter pogojev za podjetno in gospodarsko uspešnejše okolje.

Na tokratni javni razpravi bodo udeleženci seznanjeni s pregledom in analizo stanja na vseh ravneh prometa v občini Kozje, strokovnjaki bodo predstavili izzive in priložnosti, kako se trajnostne mobilnosti lotevajo drugod, skupaj z udeleženci pa bomo analizirali obstoječe prednosti in slabosti ter iskali izzive za prihodnji razvoj prometnega sistema občine Kozje. Na koncu bodo na podlagi ugotovitev definirana prioritetna področja nadaljnjega razvoja prometa v občini, ki jih bomo medsebojno primerjali in ovrednotili. Delo bo potekalo interaktivno v obliki delavnice, v sproščenem vzdušju, zato pričakujemo ustvarjalen dialog z različnimi predlogi in pogledi na tematiko.

Vključevanje udeležencev in njihova aktivna vloga je ključnega pomena, saj se le na tak način celostna prometna strategija lahko odziva na potrebe različnih skupin uporabnikov. Prav tako pa odločitve za ali proti ukrepom na področju prometa pridobijo pomembno stopnjo »javne legitimnosti«.

Vljudno Vas vabimo, da s svojim znanjem, izkušnjami in z že dosedanjo vlogo na področju prometa na območju občine Kozje na javni razpravi aktivno sodelujete.

Prijazno vabljeni!

Vabilo na javno razpravo

 

VIR:KOZJE.SI