Vizija in strategija občine Vojnik v letih 2020–2030 – delavnica okolje in promet, Savinjska regija

Občina Vojnik, Savinjska regija, vabi nadpovprečno angažirane občane in občanke, ki vas zanima dejavno soustvarjanje, na delavnico Vizija in strategija občine Vojnik v letih 2020–2030 – okolje in promet v Center kulture v Vojniku. Dogodek bo v četrtek, 14. 3. 2019, od 17.30 do 20.00. Delavnico bo vodil mag. Bojan Mažgon.

 

Dva razvojna stebra sta na temo okolje in promet, ki vključujeta naslednje kategorije: urejenost javnih površin, ravnanje z odpadki, oskrba z vodo, kanalizacija in čistilne naprave, čistost potokov in jezer, kakovost zraka, stanje hrupa, urejenost pokopališč, vključenost občanov in občinski prostorski načrt.

 

Že izvedena delavnica: Vizija in strategija občine Vojnik 2020–2030 – gospodarstvo

Dobro obiskana delavnica Vizija in strategija občine Vojnik v letih 2020–2030 – gospodarstvo je bila zvedena 11. marca 2019. Vodil jo je mag. Bojan Mažgon. Prvi razvojni steber je govoril o gospodarstvu, ki vključuje kategorije: ponudba delovnih mest, ponudba stanovanj, izkoriščenost potenciala kmetijstva, turistična ponudba in ponudba storitev.

20. marec 2019: Vizija in strategija občine Vojnik – delavnica izobraževanje in kakovost bivanja

V četrtek, 20. 3. 2019, od 17.30 do 20.00 bo delavnica Vizija in strategija občine Vojnik 2020–2030 – izobraževanje in kakovost bivanja. Dva razvojna stebra sta na temo izobraževanje in kakovost bivanja, ki vključujeta naslednje kategorije: objekti osnovnih šol, objekti vrtcev, ustreznost vsebin, vključenost v življenje kraja in vsebine za starejše občane, zdravstvena oskrba, kultura, šport in rekreacija, socialne dejavnosti, oskrba prebivalcev, duhovna oskrba, medsosedski odnosi, varnost bivanja in zaupanje v občino.

 

Povzela in foto: Lea Sreš

VIR:VOJNIK.SI