Župan na obisku podružnične OŠ Špitalič, Slovenske Konjice, Savinjska regija - savinjska.info

Župan na obisku podružnične OŠ Špitalič, Slovenske Konjice, Savinjska regija

Župan Občine Slovenske Konjice, Savinjska regija, Darko Ratajc je s sodelavkami in predsednikom Krajevne skupnosti Špitalič obiskal OŠ Špitalič in prisluhnil pobudam ravnateljice Darje Ravnik o nadgradnji šolskih in obšolskih dejavnosti, ki bi se lahko odvijale v šoli. Ponuja se veliko možnosti za izvajanje kurikula in drugih vsebin vezanih na umetnost, šport, zgodovino, naravoslovje, umetnostno zgodovino, delovno vzgojo…. Predlogi se odlično dopolnjujejo in predstavljajo nadgradnjo projekta >Odprto učno okolje Slovenskih Konjic in okolice<, financiran s strani LAS-a, ki ga izvaja vrtec.

Glavni cilj projekta je osveščanje in izobraževanje domačinov o potencialih v okolju in priložnostih, vrednotenju naravne in kulturne dediščine ter možnostih za njen razvoj, pomenu lokalne identitete, zdravem načinu življenja in skrbi za naravo ter celostnem delovanju in trajnostnem razvoju. V prvi vrsti je pomembno dobro sodelovanje vrtca in šole in povezovanje vseh krajanov in krajank, celotne doline in vseh, ki želijo kaj narediti, da se ti naši biseri, kot je dolina Sv. Janeza Krstnika, ohranijo in razvijajo.

VIR:SLOVENSKEKONJICE.SI