Vodstvo Občine na sestanku pri ministru Zajcu, Šoštanj, Savinjska regija - savinjska.info

Vodstvo Občine na sestanku pri ministru Zajcu, Šoštanj, Savinjska regija

V torek, 16. aprila 2019, je bilo vodstvo Občine Šoštanj (župan Darko Menih, podžupan Viki Drev in direktor Drago Koren) na delovnem sestanku pri ministru za okolje in prostor Simonu Zajcu s sodelavci. Seznanili so jih z aktualno problematiko glede Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ), ki pesti vse prebivalce naše občine.

V prvi vrsti so izpostavili negativne vplive, ki jih imata oba energetska giganta, na prebivalce in okolje:

  • smrad iz zračnega jaška,
  • ugrezanje velikih površin zemeljskega površja,
  • zmanjašnje obsega stavbnih zemljišč in ovirana upraba le-teh znotraj pridobivalnega prostora,
  • krčenje gozdov in drugih kmetijskih površin,
  • potapljanje vedno novih površin in večanje jezera,
  • nenehna poplavna nevarnost zaradi višinske razlike med Velenjskim in Družmirskim jezerom,
  • tresenje tal,
  • TEŠ stoji v samem mestu Šoštanj,
  • osenčenost mesta,
  • lokalne klimatske spremembe zaradi TEŠ.

Pojasnili so mu tudi zahteve civilne iniciative.

Poudarili so še, kako pomemben je za Občino Šoštanj, Savinjska regija, čimprejšnji sprejem Zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, ki vključuje nadomestilo za degradacijo prostora in financiranje ureditve terena po zaprtju. Prvi mož okoljskega ministrstva se je tudi strinjal, da je potrebno čimprej sprejeti Zakon o zapiranju Premogovnika Velenje.

Občina Šoštanj je ministra Zajca in njegovo ekipo seznanila z dejstvom, da se premog koplje pod Šoštanjem, kuri se v Šoštanju in Šoštanj za to plačuje tudi »kazen« v obliki plačevanja CO2 kuponov. Predlagali so, da se razišče možnosti, da bi se del takse od CO2 kuponov vrnil v naše okolje.

Pogovarjali so se tudi o pobudi za sosežig prebranih frakcij. Minister Simon Zajc je zagotovil, da teh frakcij v Šoštanju ne bodo kurili brez soglasja občinskega sveta.

Vodstvo Občine Šoštanj je opozorilo še na podaljšanje koncesije za obratovanje Premogovnika Velenje, na kar je minister dejal, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da Občina ne bo izključena iz postopkov podaljšanje koncesije.

Vso obravnavno problematiko so podprli tudi s slikovnim gradivom in tako na Ministrstvu za okolje podrobno predstavili celovito sliko stanja v Občini Šoštanj.

VIR:SOSTANJ.SI