Vpis v vrtec do 15. marca, Laško, Savinjska regija

Vrtec Laško vabi k vpisu za šolsko leto 2023/2024. vrtec l
Vpis bo potekal do 15. marca, ustrezen obrazec oz. vlogo pa dobite v vseh enotah Vrtca Laško ter na njihovi spletni strani VRTEC LAŠKO ali neposredno na tej povezavi   VLOGA ZA VPIS V VRTEC.
 
Za otroke od 11. meseca starosti lahko izbirate med dvema programoma, in sicer dnevnim in poldnevnim. Otroka lahko starši vpišete v eno izmed 10 enot: Laško, Debro, Šentrupert, Vrh nad Laškim, Rečica, Rimske Toplice, Zidani Most, Sedraž, Jurklošter in Družinsko vartsvo Gradišnik.
 
Popoldansko varstvo, od 12. do 20. ure, pa je organizirano le v enoti Laško.
 
Prijave sprejemajo do 15. marca 2023:

  • osebno na vseh enotah Vrtca Laško
  • po pošti na naslov: Vrtec Laško, Cesta na Svetino 2a, Laško
  • po e-pošti na naslov: vrtec.lasko@guest.arnes.si

 

vir: lasko.si