OBČINE SAVINJSKE REGIJE

V VELENJU NA VOLJO 4 KONCESIJE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, SAVINJSKA REGIJA

Svetniki so sprejeli Odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine v Mestni občini Velenje, Savinjska regija. Sprejeti akt je podlaga za podelitev koncesije za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni na področju splošne in družinske medicine v predvidenem obsegu 4 timov. S podelitvijo koncesij želimo ohraniti oz. še dodatno širiti dostop do javnih zdravstvenih storitev. Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol bo s sklepom ustanovil komisijo, ki bo pripravila razpis za oddajo koncesij. Razpis bo predvidoma objavljen konec januarja.

S tem odlokom se v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, utemeljijo razlogi za podelitev koncesije. Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) določa, da koncesijski akt na primarni ravni zdravstvene dejavnosti sprejme občina v obliki občinskega odloka, na katerega mora predhodno pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za zdravje, in ZZZS.

Koncesija se podeli, če javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev.

Mestna občina Velenje bo podelila koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine, saj Zdravstveni dom Velenje ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe. Zaradi odpovedi delovnih razmerij štirih zdravnic splošne oziroma družinske medicine ZD Velenje koncesijskega programa nikakor ne more prevzeti, zato se s podelitvijo koncesije strinja.

Ministrstvo za zdravje in ZZZS soglašata s podelitvijo koncesije za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni na področju splošne in družinske medicine v predvidenem obsegu 4 timov.

S sprejetim aktom bomo zagotovili nemoten dostop in nemoteno izvajanje zdravstvene oskrbe občank in občanov na območju Mestne občine Velenje.

 

vir: velenje.si