Vrednost odkupa okroglega lesa v maju 2019 za približno 51% nižja kot v maju 2018

V maju 2019 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 3,4 milijona EUR, kar je za okoli 28 % manj od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za približno 51 % manj od vrednosti odkupa v maju 2018.

Vrednost v maju 2019 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov nižja od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu
 
V maju 2019 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 3,4 milijona EUR, to je za okoli 28 % manj, kot je bil vreden les, odkupljen v aprilu 2019. Vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir je bila za okoli 28 % nižja kot v prejšnjem mesecu, lesa za celulozo in plošče za okoli 30 %, lesa za kurjavo za skoraj 19 % in drugega okroglega industrijskega lesa za skoraj 47 %.
     
Vrednost v maju 2019 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov nižja kot pred enim letom 

Vrednost v maju 2019 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila za skoraj 51 % nižja od vrednosti odkupa lesa v maju 2018 (predvsem zato, ker je bila manjša tudi količina odkupljenega lesa). Vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir je bila nižja za nekaj več kot 54 %, lesa za celulozo in plošče za skoraj 45 %, lesa za kurjavo za skoraj 19 % in drugega okroglega industrijskega lesa za 39 %.    

Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vir: SURS
Odkup okroglega lesa, Slovenija
  V 2019 V 2019
IV 2019
V 2019
V 2018
EUR indeks
Skupaj 3.370.270 71,6 49,4
  hlodi za žago in furnir 2.454.285 71,7 45,9
  les za celulozo in plošče 546.199 69,7 55,1
  drug okrogel industrijski les 68.991 53,4 61,0
  les za kurjavo 300.795 81,1 81,5
Vir: SURS

 

METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
 
 
VIR:STAT.SIAVTOR:Milena Lešić – FOTO:STAT.SI