Vstop v Loče kmalu bolj varen, Slovenske Konjice, Savinjska regija

S pripravljalnimi deli se je v drugi polovici meseca julija 2019 pričela gradnja, ki bo pripomogla k umirjanju prometa na regionalni cesti Žiče-Poljčane na vstopu v Loče iz smeri Žič. Gradbena dela se bodo pričela v prvi polovici avgusta in predvidoma zaključila v mesecu novembru 2019. Ukrep umirjanja prometa na tem odseku regionalne ceste obsega zamenjavo cestnega ustroja regionalne ceste, rekonstrukcijo priključka občinske ceste na regionalno cesto, ureditev odvodnje, izvedbo pločnika in javne razsvetljave. Vrednost del znaša 258.767 €, od tega bo Občina Slovenske Konjice, Savinjska regija, sofinancirala dela, ki se nanašajo na izgradnjo pločnika, javne razsvetljave in rekonstrukcijo priključka na regionalno cesto v višini 46.000 €. Ker bodo vsa dela potekala pod polovično zaporo ceste, bo promet na tem odseku nekoliko oviran, zato že sedaj vse udeležence v prometu pozivamo k strpni vožnji.

 

VIR:SLOVENSKEKONJICE.SI