XVI. praznik vina, salam in kruha 2019, Vojnik, Savinjska regija - savinjska.info

XVI. praznik vina, salam in kruha 2019, Vojnik, Savinjska regija

Vinograd obdelovati, Slovenec mora znati, kdor delal prav ne bo, naj pije pa vodo! Na vinorodnih območjih je vino dobrina, ki poleg gospodarskega učinka pridelovalcu in kraju daje dobro ime. To pa omogoča le dobro in prepoznavno vino, ki se lahko predstavi širši javnosti. Dobro vino je unikatna stvaritev umnega sodelovanja narave in človeka. Človek s svojim nenehnim hrepenenjem po ustvarjanju, z nudenjem najboljših razmer trti v vinogradu in kleti pripomore k odličnemu vinu, ki odseva sijoče barve, omamno dišeče vonjave in žlahtne okuse ter harmonijo. Vsi rezultati so plod prizadevanj posameznih pridelovalcev in njihovih družin. Svetovanje kmetijskih svetovalcev ob stalnem izobraževanju vsakega posameznika v društvu in umnim delom v vinogradu ter spoštovanju narave pa pri pripomorejo k vse boljši kakovosti vin.

Kot vsako leto nas je tudi letos pričakala bogato okrašena dvorana ter z ljubeznijo pripravljena razstava salam in kruha. Pridne in ustvarjalne roke članic in članov društva so spet ustvarile pravo pašo za oči in srce. Besede in pesmi v tako čudovitem prostoru zvenijo še posebej slavnostno in občuteno. Dvorana se je napolnila do zadnjega kotička s prijatelji, znanci, gosti in z ljudmi, ki spoštujejo in častijo vino ter žulje in zgarane roke vinogradnika in kmeta.

 

Napovedi za vinsko letino so bile zelo črnoglede, vendar so bili rezultati presenetljivi. Ker je bilo lansko leto izredno zahtevno in nepredvidljivo za pridelavo in vzgojo, so bili vsi prejemniki priznanj upravičeno ponosni na svoje dosežke.

 

Če bi naredili razvrstitev po kakovosti (Zakon o vinu), bi bil delež vrhunskih vin kar 72,82 %, delež kakovostnih vin 27,18 %. Vin namizne kakovosti ni bilo, izločenih je bilo 10 vzorcev ali 8,85 %. Povprečna ocena vseh ocenjenih vin je zavidljivih 18,12 točke, kar VVD Vojnik uvršča v sam vrh ocenjevanj v vinorodni deželi Podravje.

 

Med 113 vzorci je bilo z oceno za zlato diplomo ocenjenih 75 vin. Srebrno diplomo je prejelo 28 vin. Izločenih je bilo 10 vzorcev, kar je v primerjavi z lanskim letom veliko, ko je bilo izločeno samo eno vino. Naziv vinar leta VVD Vojnik, Savinjska regija, si je že osmič prislužil Miran Kovač, s povprečno oceno 18,41. Letošnje ocenjevanje je prineslo tudi šest zlatih medalj za pridelovalce penin s povprečno oceno 18,23, kar je izjemno pomembno za iskanje novih poti in inovativnosti pri kletarjenju. Tudi zmagovalci posameznih sort so prejeli izjemno visoke ocene. Anton Karmuzel za šipon 18,30 in Jože Krameršek za kerner 18,43. Zmagovalec med laškimi rizlingi je bilo vino Dušana Horvata z oceno 18.30. Tudi društveno vino Vojničan je z oceno 18,33 postalo zmagovalno vino med 26 belimi zvrstmi. Z oceno 18,30 je med rumenimi muškati zmagalo vino Petra Zajca. Tudi Miran Kovač je prejel najvišje ocene za renski rizling 18,27sauvignon 18,40 in najbolje ocenjen chardonnay 18,43. Najvišje ocenjena modra frankinja (18,17) je bila pridelana v vinogradu Mirka Krašovca. Tudi predikatno vino chardonnay – suhi jagodni izbor z oceno 19,20 je bilo pridelano v kleti predsednika društva.

 

K dobri kapljici se poda dobra salama. Naziv salamar leta 2019 je prejel Marjan Recko iz Dobrine z izjemno z oceno 19,13. Če je na mizi dobra kapljica in salama, je treba dodati tudi dober kmečki kruh. Tudi tokrat je bila miza obložena z ljubeznijo in dobroto pridnih rok naših gospodinj, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Prireditvi je tudi letos dala posebno težo in noto aktualna slovenska vinska kraljica Meta Frangež in župan Občine Vojnik Branko Petre, ki je z velikim ponosom prejel zlato priznanje za občinsko vino – Vino za prijatelje občine Vojnik. 

 

Po končni prireditvi so vsi obiskovalci pokusili vina, salame in kruh. Ustavili so se za trenutek, si vzeli čas za klepet in dobro voljo. Ocenitev letnika 2018 je dokaz društvenega povezovanja, sodelovanja s strokovnjaki in aktivnega vinogradništva na tem koncu Štajerske. Bodimo ponosni na svoje dosežke in z veseljem in ponosom pripovedujmo o svojih vinih, ki so prijetna, sveža in aromatična. Bodimo ponosni na svoje društvo, saj s svojim vodstvom, inovativnostjo in neutrudnimi člani teži k uspehu in napredku.

 

Tekst: Albina Karmuzel 

 

VIR:VOJNIK.SI(Lea Sreš)