Novinarska konferenca ob prazniku Občine Šmarje pri Jelšah, Savinjska regija - savinjska.info

Novinarska konferenca ob prazniku Občine Šmarje pri Jelšah, Savinjska regija

Ob prazniku Občine Šmarje pri Jelšah, Savinjska regija, je župan Matija Čakš s sodelavci novinarjem predstavil kadrovski spremembi v občinski upravi, naložbe in projekte ter povabil na osrednjo slovesnost ob letošnjem občinskem prazniku.


Nova direktorica občinske uprave je Patricia Goručan, univerzitetna diplomirana pravnica. Zakaj je sprejela izziv in se prijavila na javni natečaj, na katerem je bila izbrana, je Patricia Goručan pojasnila: »Svojo karierno pot sem začela pred enajstimi leti in pol kot pripravnica na Občini Šentjur in nato nadaljevala na Okrajnem ter Okrožnem sodišču v Celju. Po enajstih letih sem nekako ugotovila, da si želim novih izzivov, novih izkušenj in da želim pridobiti nova znanja tudi na področju vodenja. V kolektiv želim vnesti novo energijo, nov zagon, predvsem pa si želim, da bi še naprej uspešno delali in vsi skupaj, na čelu z županom, uresničili načrtovane naložbe in projekte ter snovali nove.«

Od začetka meseca deluje tudi nov oddelek za investicije, ki ga vodi mag. Anita Reich, dosedanja vršilka dolžnosti direktorice občinske uprave, pred tem je delala v oddelku za okolje in prostor.  »Oddelek za investicije smo organizirali z namenom poenotenja investicijskega dela, ki je zdaj razdrobljen na več oddelkih. V oddelku bomo investicije načrtovali, izvedli in nadzorovali ter se maksimalno angažirali pri pridobivanju državnih in evropskih sredstev. Menimo, da bomo z novim oddelkom še bolj učinkoviti pri doseganju zastavljenih ciljev,« je povedala mag. Anita Reich.

Vodje oddelkov so predstavili aktualne podatke o naložbah in projektih, ki so v izvedbi oziroma v načrtih. Župan Matija Čakš je napovedal, da bo prvi delovni dan občinske uprave v novih prostorih v ponedeljek 19. avgusta. Povabil je tudi na osrednjo slovesnost ob prazniku Občine Šmarje pri Jelšah, ki bo v petek, 21. junija, ob 17. uri v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah. Na slovesnosti bodo podeljena priznanja in nagrade.
Plaketo bo prejel Jožef Čakš, nekdanji župan in direktor Knjižnice, za večletno prizadevno delo na družbeno-političnem in kulturnem področju ter pomemben vpliv na razvoj občine.

Priznanji bosta prejela Borut Lorger, kapelnik Društva godbenikov Šmarje pri Jelšah, za vztrajnost in vizijo delovanja ter ohranjanje godbeništva v občini in širše ter Jakob Romih iz Sv. Štefana za večletno aktivno delo v lokalni skupnosti in prostovoljno delo v društvih. Denarno nagrado letos prejeme Moški pevski zbor Kulturnega društva Šentvid pri Grobelnem, ki deluje že 42 let.

Več o naložbah in projektih na tej POVEZAVI

 

VIR:SMARJE.SI