SLOVENIJA

Za hitrejši vstop mladih na trg dela

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je 1. februarja 2023 objavil novo »Javno povabilo delodajalcem za izvedbo ukrepa Hitrejši vstop mladih na trg dela«.

logo

Namen povabila je predvsem spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju mladih za nedoločen čas, pridobivanju kompetenc vključenih oseb ob pomoči mentorja ter usposabljanju ali izobraževanju vključenih oseb in njihovih mentorjev.

Cilj javnega povabila je omogočiti zaposlitev za nedoločen čas okvirno 3350 brezposelnim mladim iz ciljne skupine. Vključujejo se lahko osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri ZRSZ in so stare do vključno 25 let. Vključenim mladim bo omogočen hitrejši prehod v trajno zaposlitev, pridobitev delovnih izkušenj in dodatnih kompetenc, kar bo pomembno prispevalo k povečanju njihove socialne varnosti ter krepitvi odpornosti mladih zaposlenih na nihanja v gospodarstvu ob nastopu kriz.

Ukrep se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, na voljo je več kot 23 milijonov evrov za subvencije iz sredstev Evropske Unije – NextGenerationEU, Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Na spletni strani ZRSZ je objavljeno Javno povabilo delodajalcem za izvedbo ukrepa Hitrejši vstop mladih na trg dela. 

 

 

vir: gov.si