Za kmetijstvo in podeželje Mestna občina Celje namenja 100.000 evrov, Savinjska regija - savinjska.info

Za kmetijstvo in podeželje Mestna občina Celje namenja 100.000 evrov, Savinjska regija

Celje, 22. februar 2021 – Mestna občina Celje, Savinjska regija, je danes objavila Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja  razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje v letu 2021. V proračunu je v ta namen zagotovljenih 100.000 eurov. 

 

Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju Mestne občine Celje in subjekti, ki dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

 

Predmet sofinanciranja:

 

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev     60.000,00 EUR

Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 13.500,00 EUR

 

UKREPI DE MINIMIS


UKREP  7: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis 20.000,00 EUR

 

OSTALI UKREPI OBČINE:

UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja 6.500,00 EUR

 

Rok za oddajo vlog je 2. april 2021. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2021.

 

Razpisna dokumentacija je dostopna tukaj: JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje v letu 2021

 

VIR: MESTNA OBČINA CELJE