Zakonske zamudne obresti – kdaj jih je potrebno plačati? - savinjska.info

Zakonske zamudne obresti – kdaj jih je potrebno plačati?

Zakonske zamudne obresti so z zakonom predpisana posledica zamude pri plačilih. Če je dolžnik v zamudi z izpolnitvijo svoje denarne obveznosti, dolguje poleg glavnice še zakonske zamudne obresti. Kdaj pričnejo teči zakonske zamudne obresti in kolikšna je obrestna mera?

Zakonske zamudne obresti so določene z zakonskim predpisom

Za izračun zamudnih obresti kliknite tukaj. Zakonske zamudne obresti so obresti, ki so določene z zakonom in veljajo, če se upnik in dolžnik ne dogovorita drugače. Zakonske zamudne obresti ureja Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1). Obrestna mera zamudnih obresti se obračuna na letni ravni, velja pa za denarne (ne pa tudi druge) obveznosti. Upnik in dolžnik lahko sicer s pogodbenim določilom zamudne obresti tudi izključita.

Obrestna mera zakonskih zamudnih obresti

Na podlagi Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti se višina obresti in vse spremembe objavijo v Uradnem listu RS. Predpisana obrestna mera velja za obdobje šestih mesecev, ki se začne z januarjem oziroma julijem vsakega koledarskega leta. Za šestmesečno obdobje, ki se je začelo s 1. januarjem 2021, znaša predpisana obrestna mera zamudnih obresti 8 odstotkov.


Kdaj pričnejo teči zamudne obresti?

Zakonske zamudne obresti pričnejo teči z dnem nastanka zamude. Obračunajo se torej od dneva nastanka zamude do dneva plačila.

Kaj pa pogodbene obresti?

Zakonske zamudne obresti niso isto kot pogodbene zamudne obresti. Slednje so zamudne obresti za katere se dogovorita stranki s pogodbo, ne glede na zakonski predpis. Tudi pogodbene zamudne obresti začnejo teči s prvim dnem zamude, kar pomeni naslednji dan po zapadlosti obveznosti. Kolikšna je obrestna mera in kako se obračunajo določita stranki sami. Pogodbene obresti nehajo teči, ko vsota zapadlih, pa ne plačanih obresti doseže glavnico.

 

VIR: DATA.SI