Zaposlitve mogoče s pomočjo aktualnih subvencij v letu 2021 - savinjska.info

Zaposlitve mogoče s pomočjo aktualnih subvencij v letu 2021

Zaposlitve s področja elektronskega poslovanja in zdravstva naj bi bile med najbolj obetavnimi v letu 2021. Delodajalci lahko letos tudi izkoristijo mnoge subvencije za zaposlovanje. Poglejmo si katere so na voljo!

Zaposlitve strokovnjakov iz področja elektronskega poslovanja in zdravstva – predvidoma najbolj aktualne v letu 2021!

Zaposlitve, ki naj bi po raziskavi spletnega portala Linkedin bile najbolj v porastu v letu 2021 naj bi bile s področja spletnega poslovanja, kreditnega poslovanja, zdravstvene nege, izobraževanja in specialističnih strokovnih tehničnih ved. Preostale najbolj obetavne zaposlitve so, kot vsako leto poprej, s področja računalništva, programiranja in oblikovanja spletnih vsebin.

Posebej aktualne za zaposlitve v letu 2021 so subvencije! Za to je poskrbela kriza!

Kljub menjavam na ključnih pozicijah na lestvici in prav zaradi bolj zaostrenih tržnih razmer, je vredno opomniti, da bodo tudi v letu 2021 na voljo aktualne subvencije za zaposlovanje. Zavod za zaposlovanje je sicer državni organ, ki razpisuje subvencije za te zaposlitve.

Postopke pridobitve subvencij preverite na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Vloge lahko oddate elektronsko preko Portala za delodajalce.

Zaposlitev v okviru javnega povabila Zaposli.me

Javno povabilo Zaposli.me je namenjeno zaposlovanju brezposelnih, ki so bodisi starejši od 50 let, ali stari 30 let ali več. Pri slednjih mora veljati:

Višina mesečne subvencije za zaposlitev pri tem javnem pozivu se določi na podlagi števila zgornjih kriterijev, ki jih dosegajo kandidati, in se gibljejo med 416 in 666 evrov. Zaposlitev pa mora biti za polni delovni čas (40 ur na teden) za najmanj 12 mesecev – z izjemami za zaposlovanje invalidov.

Trajno zaposlovanje mladih – subvencije ponovno na voljo tudi v vzhodni kohezijski regiji!

Zaposlitve mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni v evidenci brezposelnih, so tudi lahko sofinancirane s subvencijo Zavoda. Delovno razmerje se mora skleniti za nedoločen čas s polnim delovnim časom – z izjemami za zaposlitve invalidnih oseb.


Mesečna subvencija znaša 208 evra in se lahko izplačuje do največ 24 mesecev.

Ta subvencija je ponovno odprta tudi za vzhodno kohezijsko regijo.

Zaposlitve na t.i. »zelenih delovnih mestih«!

Namen te subvencije je spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih, kot področja z največjim potencialom. V primeru zaposlitve osebe iz evidence brezposelnih na zelenem delovnem mestu prejmete mesečno subvencijo 340 EUR, za največ 24 mesecev.

Zaposlitve oseb iz programa Učne delavnice 2020

Ta subvencija je v veljavi za zaposlitev oseb, ki so hkrati tudi udeleženci praktičnega usposabljanja iz programa Učne delavnice. Mesečna subvencija znaša 740 evrov in se izplača 6-krat za najmanj 6-mesečno zaposlitev osebe za polni delovni čas. V primeru ohranitve ali podaljšanja zaposlitve za nadaljnjih 6 mesecev, je na voljo dodatnih 6 mesečnih subvencij v enakem znesku. Skupaj torej 12 mesečnih subvencij po 740 evrov.

SPOT 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

 

VIR: DATA.SI