Zaostreni pogoji za upravljalce prevozov - savinjska.info

Zaostreni pogoji za upravljalce prevozov

Zaostreni pogoji za upravljavce prevozov imajo podlago v spremembi Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2G). Glede na to, da je v Sloveniji registriranih veliko prevozniških podjetij, želimo prevozniška podjetja in upravljavce prevozov ponovno opozoriti na nova določila ZPCP-2G. Pravniki Data d.o.o. svetujejo podjetjem, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika, da ne ignorirajo spremembe ZPCP in preverijo nove pogoje!Na voljo so Vam tudi za individualna svetovanja! Pišite Datinim pravnikom na data@data.si!

Zaostreni pogoji za upravljavce prevozov bodo zagotovo povzročili veliko povpraševanje po tem kadru na trgu dela. Delodajalci, kakšno plačo in dodatke ste pripravljeni ponuditi takšnemu kadru?

Zaostreni pogoji za upravljavce prevozov

Zaostreni pogoji za upravljavce prevozov so bili sprejeti z namenom preprečevanja nelojalne konkurence novoustanovljenih podjetij. Veliko teh podjetij ima podjetje ustanovljeno v Republiki Sloveniji, vse operativne dejavnosti glede prevozov pa izvajajo iz drugih držav. Zaostreni pogoji za upravljavce prevozov naj bi tako pomagali pri zmanjšanju nelojalne konkurence med podjetji.

 

Kdo je upravljavec prevozov?

Zaostreni pogoji za upravljavce prevozov so obvezni za naslednje osebe:

  1. te osebe niso po poklicu upravljavci, ker tak poklic ne obstaja,
  2. ne obstaja niti izobrazba za upravljavca prevozov,
  3. mora pa imeti opravljen izpit za upravljavca prevozov (v kolikor je uspešno opravljen, pomeni, da je ustrezno usposobljen),
  4. na podlagi uspešno opravljenega izpita oseba prejme Potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti.

Kakšni so bili pogoji pred spremembo in kakšni so s spremembo ZPCP-2G?

V prej veljavnem Zakonu o prevozih v cestnem prometu je bila lahko oseba upravljavec prevozov v več podjetjih. V kolikor je oseba svoje delo upravljavca prevozov izvajala na podlagi pogodbe (zunanji upravljavec) je ta lahko upravljavec prevozov v največ štirih podjetjih, ki skupno nimajo več kot 50 vozil.

S predlagano spremembo, pa so spodaj navedeni zaostreni pogoji za upravljavca prevozov:

Notranji upravljavec prevozov:

  1. Če je upravljavec prevozov lastnik (več kot 50-odstotni, samostojni podjetnik posameznik) ni omejitev glede števila podjetij in vozil, ni potrebno, da je zaposlen za polni delovni čas.
  2. Če je upravljavec prevozov zaposlen pri prevozniku, mora biti zaposlen za poln delovni čas in je lahko upravljavec samo v enem podjetju. Kot dokazilo mora predložiti pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in pooblastilo direktorja tej osebi za opravljanje nalog upravljavca prevozov.

Zunanji upravljavec prevozov:

Če je zunanji/pogodbeni upravljavec prevozov se zahteva, da je lahko upravljavec samo v enem podjetju. To podjetje pa ne sme imeti skupno več kot pet vozil. Kot dokazilo mora predložiti pogodbo za nedoločen čas s pooblastilom za izvajanje nalog upravljavca prevozov v imenu podjetja.

Zaostreni pogoji za upravljavce prevozov torej pomenijo, da bo v primerih, ko je  ista oseba upravljavec v več podjetjih le-ta moral odločiti, v katerem podjetju bo ostal upravljavec.

Licenca Skupnosti za izvajanje prevozov blaga in potnikov v mednarodnem cestnem prometu

Gospodarska zbornica Slovenije že izdala nove vloge za izdajo licence Skupnosti za izvajanje prevozov blaga in potnikov v mednarodnem cestnem prometu v skladu s spremenjeni pogoji ZPCP-2G. Za nove licence je potrebno že sedaj izpolnjevati nove pogoje. Podjetja, ki imajo veljavno licenco Skupnosti za prevoz blaga in potnikov, morajo nove pogoje izpolniti v 1 letu od uveljavitve tega zakona. To pomeni v roku 1 leta od 23.11.2019.

Zaostreni pogoji tudi za druga področja

Zaostreni so pogoji tudi v zvezi s prostori in opremo, ki jih morajo imeti prevozniška podjetja.

 

VIR: DATA.SI(DATA D.O.O.)AVTORICA: FOTO: PIXABAY