12 prostovoljcev za varstvo otrok; topli obrok iz OŠ Lava bo prejemalo 36 otrok, Celje, Savinjska regija

S III. osnovne šole Celje so nam sporočili, da se je za varstvo osnovnošolskih otrok prijavilo sedem prostovoljcev iz različnih šol. S ponedeljkom bodo nujno varstvo potrebovali štirje otroci. Potrebe so torej za osnovnošolske otroke pokrite.

Ravnateljica Vrtca Tončke Čečeve nas je obvestila, da so za varstvo predšolskih otrok na voljo štirje prostovoljci. Potrebo za nujno varstvo so izkazale tri družine. Tudi tukaj je potrebam trenutno zadoščeno.

Kar nekaj klicev prejemamo od družin, ki ne živijo v Celju, ampak se starša na delo vozita v Celje. Te napotujemo na matične občine.

Za prejemanje toplega obroka na Osnovni šoli Lava, kjer zagotavljamo kosilo za socialno ogrožene otroke, je trenutno prijavljenih 36 otrok.

 

 

Prijazen pozdrav. Pazite nase.

 

VIR: MESTNA OBČINA CELJE