5 podjetij izrazilo potrebo po sofinanciranju štipendij, Velenje, Savinjska regija

Mestna občina Velenje, Savinjska regija, od šolskega/študijskega leta 2019/2020 dalje sofinancira štipendije dijakom in študentom za deficitarne poklice, ki jih dodeljujejo delodajalci s sedežem v Mestni občini Velenje. Mestna občina Velenje tako vsako leto objavi javni poziv, na katerega se prijavijo delodajalci, ki želijo pridobiti sredstva Mestne občine Velenje za sofinanciranje štipendij.

Letos se je na javni poziv delodajalcem v Mestni občini Velenje za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice v šolskem oz. študijskem letu 2022/2023 odzvalo 5 podjetij, in sicer Komunalno podjetje Velenje, Presta, Elektro Jezernik, HTZ in Premogovnik Velenje.

Podjetja so izkazala potrebe po štipendijah za skupaj 81 štipendistov. Od tega 61 za poklicno/srednješolsko izobraževanje, 10 za izobraževanje na 1. bolonjski stopnji ter 10 za izobraževanje na 2. bolonjski stopnji. Prvič se je izkazala potreba po sofinanciranju štipendij za poklice izobraževalnega programa gastronom hotelir.

Do prijav za pridobitev štipendij lahko dijaki in študenti dostopajo na spletnih straneh ali oglasnih deskah omenjenih podjetij – na spletnih straneh podjetij HTZ, Premogovnika Velenje in Komunalnega podjetja Velenje, na oglasni deski podjetja Elektro Jezernik, podjetje Presta je javni razpis izobesilo v svojih poslovalnicah. Roki za prijavo na razpise so različni in so navedeni v javnih razpisih podjetij.

Štipendiranje traja do zaključka izobraževanja. Višino štipendije določi štipenditor. Sofinanciranje štipendij s strani Mestne občine Velenje znaša največ 40 % izplačane štipendije in ne presega 40 EUR mesečno za dijaka in 80 EUR za študenta.

Pogoji za dodelitev štipendije dijakom in študentom so, da imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in so državljani Republike Slovenije, so vpisani v učni oz. študijski program za deficitarni poklic, ki je uvrščen v nabor deficitarnih poklicev, niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti in niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu in hkrati ne prejemajo druge štipendije, razen državne štipendije.

V preteklem šolskem letu 2021/2022 je Mestna občina Velenje sofinancirala štipendije 37 dijakom in 12 študentom.

 

VIR: VELENJE.SI