Ali bodo po 1.1.2020 znižali otroški dodatek? - savinjska.info

Ali bodo po 1.1.2020 znižali otroški dodatek?

Otroški dodatki so dopolnilni prejemki za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otrok. Pravica do prejema otroških dodatkov se lahko uveljavlja pri Centru za socialno delo, kjer imajo upravičenci stalno prebivališče oziroma kjer večina družinskih članov dejansko prebiva.

Ste seznanjeni kaj vse vpliva na višino otroških dodatkov? Veste, da spadajo otroški dodatki med socialne transferje, katerih višina je med drugim odvisna od vaših dohodkov? Veste, da so lahko upravičeni do otroškega dodatka tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in stalno prebivališče v Republiki Sloveniji?

Otroški dodatki so pogojeni z družinskimi dohodki

Otroški dodatki pogojeni s:

Posledično je zakonska zahteva, da upravičenci obveščajo CSD o spremembah, ki lahko vplivajo na upravičenost do otroških dodatkov, njihovo višino ali obdobjem prejemanja.

Višje minimalne plače s 1.1.2020 prinašajo tudi nekaj potencialno nedobrodošlih sprememb. Predvsem imamo tu v mislih morebitno znižanje prihodkov iz socialnih transferjev. Se lahko pri tistih družinah, v katerih bosta oba roditelja deležna zvišanja minimalne plače, znižajo denarni prejemki, kot so na primer otroški dodatki?

Po naših izračunih je verjetnost, da bi se otroški dodatki (in drugi prejemki iz naslova socialnih transferjev) zaradi višjih minimalnih plač znižali, majhna. Minimalne plače se bodo namreč zvišale v nižjih vrednostih. Verjetnost, da bi slednje na letni ravni vplivale na prehod iz nižjega v višji dogodkovni razred, pa je majhna. Spremembe lahko pričakujejo tisti, ki so že sedaj na meji med dvema dohodkovnima razredoma. Lahko pa bi se zvišali prejemki za tiste, ki po prihodku že sedaj spadajo v četrti dohodkovni razred in so na meji v višjega. V tem primeru na prehod večinoma vplivajo lastništva vrednejših premičnin in nepremičnin. Otroški dodatki slednjih bi se torej lahko znižali.


Otroški dodatki niso odvisni zgolj od dohodkovnega razreda

Na prehod iz nižjega v višji dohodkovni razred lahko vpliva tudi premoženje, kot so:

  1. zemljišča,
  2. nepremičnine in/ali
  3. boljše vozilo višje vrednosti.

Otroški dodatki – kako se določi višina?

Koliko otroškega dodatka boste prejeli? To je odvisno od števila, starosti otrok in dohodkovnega razreda, v katerega družina sodi. Uvrstitev družine v dohodkovni razred od 1. 1. 2018 ni več določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v  Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve, ampak v nominalnih mejah.

Dohodkovni razredPovprečni mesečni dohodek na osebo1. otrok2. otrok3. in vsak naslednji otrok
1do 185,43 €114,31125,73137,18
2nad 185,43 € do 309,05 €97,73108,04118,28
3nad 309,05 € do 370,86 €74,4883,2591,98
4nad 370,86 € do 432,67 €58,7567,0375,47
5nad 432,67 € do 545,98 €48,0456,0664,03
6nad 545,98 € do 659,30 €30,4438,1045,71
7nad 659,30 € do 844,73 €22,8330,4438,10
8nad 844,73 € do 1.003,10 €19,8827,5043,11

 

Otroški dodatki – kdaj in za koliko se zvišajo?

Če otroci hodijo v srednjo šolo se otroški dodatki povečajo v 7. in 8. dohodkovnem razredu. Upravičenost do otroškega dodatka pa uveljavljate s potrdilom o vpisu najdlje do otrokovega 18. leta.

Dohodkovni razredPovprečni mesečni dohodek1. otrok2. otrok3. in vsak naslednji otrok
7nad 659,30 € do 844,73 €28,8336,4449,65
8nad 844,73 € do 1.003,10 €22,8830,5039,89

 

Enostarševski družini pripada 30 % višji otroški dodatek za otroka, če je drugi starš neznan ali otrok po njem ne prejema nobenih prihodkov. Za otroke, mlajše od štirih let, ki niso vključeni v predšolsko vzgojo, pa se znesek otroškega dodatka poveča za 20 %.

 

VIR: DATA.SI(DATA D.O.O.)AVTORICA:FOTO: PIXABAY