Ali so upravičeni stroški opomina v višini četrtine vrednosti računa? - savinjska.info

Ali so upravičeni stroški opomina v višini četrtine vrednosti računa?

Kot piše ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE:

Javno podjetje je našemu članu poslalo opomin za plačilo položnice. Stroški opomina so bili kar četrtino vrednosti računa, zato ga je zanimalo, ali je podjetje upravičeno zaračunavati tako visoke stroške.

Članu smo najprej pojasnili, da so podjetja, ki opravljajo javne storitve ali zagotavljalo dobrine, dolžna poslati potrošniku, ki zamudi z izpolnitvijo obveznosti, pisni opomin in ga tako pozvati, naj obveznost izpolni. Z opominom mu morajo določiti dodaten rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajši od 15 dni. Dokler ta rok ne poteče, ne smejo prekiniti opravljanja javne storitve ali zagotavljanja dobrine.

Pisne opomine so torej dolžni izstavljati le ponudniki javnih dobrin in storitev, seveda pa lahko opomine pošiljajo tudi druga podjetja. 

Če potrošnik zamuja z izpolnitvijo obveznosti, podjetje pa mu pošlje opomin, pa stroški opomina ne smejo preseči dejanskih stroškov izdelave in pošiljanja opomina, hkrati pa tudi ne višine zamudnih obresti.

 

VIR: ZPS.SIFOTO: ZPS.SI