Jedrska elektrarna po letošnjem remontu ponovno proizvaja električno energijo

Zjutraj 29. oktobra 2019 je jedrska elektrarna Krško po 28. dneh remonta ponovno pričela dobavljati energijo v električno omrežje.

Med remontom so bila, poleg menjave dela goriva, izvedena obsežna vzdrževalna dela in nekatere tehnološke izboljšave oz. nadgradnje, ki bodo še naprej zagotavljale visok nivo jedrske in sevalne varnosti. Nadaljeval se je tudi projekt nadgradnje varnosti elektrarne. Kvaliteta in ustreznost izvedenih del je bila preverjena z nekaj sto nadzornimi preskusi.

Uprava za jedrsko varnost (URSJV) je skrbno spremljala vse remontne dejavnosti s poudarkom na zagotavljanju jedrske varnosti med zaustavitvijo elektrarne. URSJV je že pred remontom pregledala in odobrila izvedbo določenih sprememb in dejavnosti med remontom. Strokovno pomoč pri nadzoru so nudili strokovnjaki domačih in tujih pooblaščenih organizacij. V skladu s slovenskimi predpisi je elektrarna lahko ponovno začela proizvajati električno energijo šele potem, ko so pooblaščene organizacije in URSJV potrdili, da so bila vsa dela ustrezno opravljena, vsi preizkusi uspešni in da je za jedrsko varnost ustrezno poskrbljeno.

Naslednji remont bo čez 18 mesecev, to je spomladi 2021.

 

VIR: GOV.SI