SLOVENIJA

Aneks pogodbe o zaposlitvi – je zahtevan od dvigu minimalne plače?

Aneks pogodbe o zaposlitvi – ga je potrebno skleniti ob dvigu minimalne plače? Ali je potrebno vsako leto delavcu vročiti aneks pogodbe o zaposlitvi, ko je objavljen dvig minimalne plače?

Nedavno se je zvišala minimalna plača

Nedolgo nazaj se je zvišala minimalna plača. Minimalna plača 2023 po novem znaša 1203,36 evra bruto. Nekateri delodajalci so sedaj v dilemi, ali morajo zaradi zvišanja minimalne plače delavcu izročiti aneks pogodbe o zaposlitvi.

Kaj mora vsebovati pogodba o zaposlitvi?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da mora pogodba o zaposlitvi vsebovati določilo o znesku osnovne plače delavca v evrih, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ter morebitnih drugih plačilih. Če je v pogodbi o zaposlitvi zapisano, da je delavčeva osnovna plača minimalna plača, bi bilo moč sklepati, da to zadostuje, saj je znesek minimalne plače javno objavljen in tako natančno določen, torej je posledično točno določena tudi delavčeva plača. Seveda je v tem primeru najbolj pomembna dikcija v konkretni pogodbi o zaposlitvi. Ker pa se v Sloveniji pravo pogosto uporablja kot »črkobralstvo«, naši pravni svetovalci svetujejo, da z delavcem sklenete aneks pogodbe o zaposlitvi zaradi dviga minimalne plače in v njej ponovno določite plačo v evrih. In to ponavljate vsako leto. ZDR-1 namreč določa, da mora biti določilo o znesku osnovne plače v evrih. Potemtakem bi bilo določilo, ki kot osnovno plačo delavca določa znesek minimalne plače, neustrezno.

Kdaj se lahko sklene aneks pogodbe o zaposlitvi?

Kaj sploh je aneks? Aneks je priloga oziroma dodatek k uradnemu dokumentu, k spisu ali pogodbi. Spremembo oziroma aneks pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi lahko predlagata delodajalec ali delavec. Z vidika delavca je pri spremembi pogodbe o zaposlitvi pomembno predvsem to, da v to ne sme biti prisiljen. Prav tako pa delodajalec do sprememb ne sme biti enostranski. Dokler s strani delavca aneks pogodbe o zaposlitvi oziroma nova pogodba ni podpisan/a, velja stara pogodba.

Je aneks pogodbe o zaposlitvi zaradi dviga minimalne plače nujen?

Ob tem se poraja vprašanje, ali je zaradi dviga minimalne plače nujen aneks pogodbe o zaposlitvi. Odgovor je ne. Aneks pogodbe o zaposlitvi se sklene le, če bo delodajalec osnovno plačo delavca tudi dejansko zvišal na raven minimalne plače. Osnovna plača delavca je namreč lahko nižja od zakonsko določene minimalne plače. A v takšnem primeru se potem izplačuje dodatek do minimalne plačeDoplačilo do minimalne plače bi naj po zvišanju minimalne plače prejemalo več zaposlenih kot do sedaj!

 

vir: data.si