Bančni račun sem odprl na daljavo. Ga lahko zaprem brez stroškov?

Sodobna tehnologija omogoča marsikaj, tudi bančni račun lahko odprete na daljavo, ne da bi kadarkoli vstopili v poslovalnico. Kako pa je z zapiranjem računa?

Kaj je pogodba o finančnih storitvah, sklenjena na daljavo?

Pogodba o finančnih storitvah, sklenjena na daljavo, je sklenjena med potrošnikom in podjetjem brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank.

Zakonodaja kot finančne storitve določa storitve s področij:

 • bančništva;
 • zavarovalništva;
 • trga vrednostnih papirjev;
 • naložbenih skladov;
 • pokojninskih skladov;
 • plačilnega prometa in
 • potrošniških kreditov.

Zakon o varstvu potrošnikov določa, da imate kot potrošnik pravico, da v 14 dneh podjetju sporočite, da odstopate od pogodbe o finančnih storitvah, sklenjene na daljavo, in sicer:

 • brez navedbe razloga za svojo odločitev;
 • brez plačila pogodbene kazni.

Rok je podaljšan na 30 dni pri:

 • življenjskih zavarovanjih;
 • osebnih pokojninskih zavarovanjih.

Rok začne praviloma teči z dnem sklenitve pogodbe oziroma z dnem, ko je bil potrošnik pravilno obveščen o pravici do odstopa od pogodbe.

Kako morajo biti predstavljeni pogodbeni pogoji?

Podjetje mora potrošniku zagotoviti informacije in pogodbene pogoje na enostaven in razumljiv način ter na primernem trajnem nosilcu podatkov v času, preden potrošnika zavezuje pogodba ali ponudba.

Izjemoma lahko podjetje izpolni svojo obveznost nemudoma po sklenitvi pogodbe, če je bila pogodba na potrošnikovo željo sklenjena z uporabo sredstva za komuniciranje na daljavo, ki ne omogoča predložitve informacij in pogodbenih pogojev v navedeni obliki.

Poleg informacij o ponudniku (dejavnost, sedež, morebitni zastopniki …), o sami finančni storitvi (glavne značilnosti, skupna cena, opozorilo na morebitna tveganja, opozorilo o morebitnih davkih …), pravnih sredstvih (mehanizem za izvensodno reševanje potrošniških sporov, informacije o sistemu jamstva ali drugih odškodninskih dogovorov) tudi informacije o pogodbi sklenjeni na daljavo, med drugim: pogoje, roke in postopek za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe.

Tudi, če ima banka nadomestilo v ceniku, vam ga v prvih 14 dneh ne sme zaračunati

Četudi ima banka postavko zapiranja računa v svojem ceniku, je zakon jasen – v prvih 14 dneh po podpisu pogodbe o finančnih storitvah na daljavo, jo lahko prekinete brez razloga in brez pogodbene kazni. Zakon nam torej daje določene pravice, a moramo jih poznati in tudi znati uveljavljati.

Banka vam tudi v prvih 14 dneh lahko zaračuna za opravljene storitve

Kljub temu pa banka (ali drugo podjetje) lahko zahteva plačilo storitve, ki jo je opravilo v času do odstopa od pogodbe. Plačilo mora biti sorazmerno obsegu opravljene storitve v primerjavi s celotno pogodbo in ne sme pomeniti pogodbene kazni.

Takšno plačilo lahko banka zahteva le, če lahko dokaže, da je bil potrošnik o njem obveščen ter je podal soglasje za začetek izpolnjevanja pogodbe pred iztekom odstopnega roka.

Po šestih mesecih kazni za odstop od pogodbe ni več dovoljeno zaračunati

Po 14 dneh vam podjetje torej lahko zaračuna nadomestilo za odstop od pogodbe. A v primeru ponudnikov plačilnih storitev (in ne vseh zgoraj navedenih finančnih storitev!) potrošnike ščiti Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih.

Ta pravi, da ponudnik plačilnih storitev uporabniku ne sme zaračunati posebnih nadomestil zaradi odpovedi pogodbe po izteku šestih mesecev od sklenitve pogodbe.

Če imate torej račun ali paket odprt več kot pol leta, nadomestila za zaprtje niste dolžni plačati.

vemvec-noga

 

VIR: ZPS.SI