Celostna prometna strategija – 2. javna razprava, Kozje, Savinjska regija - savinjska.info

Celostna prometna strategija – 2. javna razprava, Kozje, Savinjska regija

Občina Kozje, Savinjska regija, vabi na drugo javno razpravo z občani in ostalo zainteresirano javnostjo v sklopu izdelave Celostne prometne strategije za Občino Kozje.
Javna razprava bo potekala v četrtek, 25. aprila 2019, ob 17. uri v prostorih sejne sobe Občine Kozje.

Javna razprava je namenjena opredelitvi vizije, določitvi prioritetnih področij in definiranju predlogov kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov, ki bodo vključeni v celostno prometno strategijo Občine Kozje.

Obrazložitev: Občina Kozje je pričela z izdelavo Celostne prometne strategije za območje celotne občine. Temeljni namen projekta, vključno z akcijskim načrtom za njeno izvedbo, je priprava strokovnega dokumenta z vključitvijo vseh ključnih akterjev na področju urejanja prometa. To bo ključni dokument za izvajanje investicij z upoštevanjem celostnega reševanja prometa ljudi ter blaga in temeljnih zakonitosti trajnostnega načrtovanja z namenom reševanja težav v prometu, s poudarkom na izboljšanju kakovosti zraka, višji kakovosti bivanja in ustvarjanju dobrih pogojev za pešačenje, kolesarje in drug nemotoriziran promet ter pogojev za podjetno in gospodarsko uspešnejše okolje.


Vljudno vabljeni, da s svojim znanjem, izkušnjami in z že dosedanjo vlogo na področju prometa na območju občine Kozje na javni razpravi aktivno sodelujete.

Vabilo na 2. javno razpravo

VIR:KOZJE.SI