Elektronska vloga – od petka lahko elektronsko dokumente vlaga vsak!

Elektronska vloga brez varnega digitalnega podpisa

Elektronska vloga brez varnega digitalnega podpisa oz. njeno vlaganje je eden izmed sedmih začasnih ukrepov zaradi koronavirusa v upravnih zadevah. To pomeni, da za oddajo elektronskih vlog na upravnih enotah ne potrebujete digitalnega potrdila SIGEN-CA. Naše podjetje ima tudi odlične pravne svetovalce, ki imajo širok spekter znanja na področjih delovnega, gospodarskega in obligacijskega prava. V kolikor imate dileme, s katerega izmed teh področij, se lahko dogovorite za termin plačljivega svetovanja

Elektronska vloga brez digitalnega podpisa v odloku o začasnih ukrepih

Vlada je sprejela odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja covida-19 v upravnih zadevah. Odlok predvideva sedem začasnih ukrepov. Eden izmed teh je ta, da se bo elektronska vloga v upravnih postopkih vlagala brez varnega digitalnega podpisa.

Elektronska vloga brez digitalnega podpisa – kaj se še spreminja?

Poleg tega, da se bodo elektronske vloge lahko vlagale brez elektronskega podpisa je dodanih še šest začasnih ukrepov:

  • omejitev možnosti vlaganja pisnih in ustnih vlog pri organih razen vlog, ki jih po področnih zakonih ni mogoče vložiti drugače kot pri organu;
  • predhodno naročanje tistih, ki bodo vloge vlagali osebno pri organih;
  • organ lahko izključi javnost iz ustne obravnave tudi zaradi varovanja zdravja udeležencev;
  • omejitev možnosti pregledovanja dokumentov v prostorih organa;
  • možnost opravljanja elektronske vročitve v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal;
  • omogoči se podaljšanje rokov za izdajo odločbe.

Ukrepi dopolnjujejo druge ukrepe za preprečevanje covida-19

Zgoraj opisani začasni ukrepi dopolnjujejo ostale ukrepe za preprečevanje in obvladovanje covida-19, ki veljajo za opravljanje dejavnosti v Sloveniji. Odlok velja od petka, 19.11.2021 in bo veljal tri mesece od tega datuma. Odlok je vlada izdala na podlagi 306.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku, ki določa, da se v času izrednih dogodkov, ki vplivajo na položaj strank in položaj odločujočih organov, določijo začasni ukrepi, ki jih določa zakon. In trenutna epidemiološka situacija spada med izredne dogodke.

 

VIR: DATA.SI