Gradbena dela za stanovanjsko sosesko v Dečkovem naselju potekajo po načrtu, Celje, Savinjska regija - savinjska.info

Gradbena dela za stanovanjsko sosesko v Dečkovem naselju potekajo po načrtu, Celje, Savinjska regija

Celje, Savinjska regija, 12. maj 2020 – V stanovanjski soseski Dečkovo naselje – DN 10 intenzivno potekajo gradbena dela v 1. fazi. 

Mestna občina Celje je v tem mesecu pridobila uporabno dovoljenje za komunalno infrastrukturo. Zemeljska dela so se začela v avgustu na območju zadrževalnika meteornih vod, v začetka marca pa je podjetje Nepremičnine Celje začelo z gradbenimi deli za izgradnjo blokov in garažne hiše. 

Komunalno infrastrukturo na območju bodoče stanovanjske soseske je zgradilo podjetje Nivo Eko, d. o. o, ki v sodelovanju s podjetjem Remont, d. d., gradi tudi stanovanjske bloke in garažno hišo.    

Za dva večstanovanjska objekta so v zadnjih tednih opravili zemeljska dela, vgradili podložni beton in vlili temeljno ploščo. Trenutno potekajo betonska, armirano betonska in železokrivska dela in opaženje. Z deli ne odstopamo od terminskega načrta.

Ministrstvo za okolje in prostor je že izdalo sklep o sofinanciranju projekta. Prispevek na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša cca. 5,7 milijona evrov (od tega znaša podpora Evropske unije 80 %, pripadajoči prispevek Republike Slovenije pa 20 %).

Vrednost celotne investicije znaša 16.556.930 EUR.

 

Pri oddaji novih stanovanj bo družba Nepremičnine Celje posebno pozornost namenila mladim in mladim družinam, starejšim, ki jim bodo namenjena oskrbovana stanovanja, prav tako pa bo del stanovanj prilagojen gibalno oviranim posameznikom in osebam z okvaro vida ali sluha. Sicer pa smo pri projektiranju sledili sodobnim bivalnim standardom, ki zagotavljajo trajnostno in kvalitetno bivalno okolje. 

 

Prva stanovanja bodo predvidoma vseljiva poleti 2021. 

 

VIR: MESTNA OBČINA CELJE