Indentifikacijska številka za DDV – kje jo lahko preverite?

Identifikacijska številka za DDV je pomemben podatek – veste kje ga lahko preverite? Ali ste začeli poslovno sodelovati z novim poslovnim partnerjem v Republiki Sloveniji ali v katerikoli drugi državi članici EU? Kje lahko preverite ali ima poslovni partner veljavno identifikacijsko številko za DDV?

Ali veste kdaj lahko in kdaj morate pridobiti identifikacijsko številko za DDV? Kje lahko preverite identifikacijsko številko za DDV ? Pokličite za termin ter se dogovorite za svetovanje pri davčnem svetovalcu!

Kaj je identifikacijska številka za DDV?

Identifikacijska številka za DDV je davčna številka, ki jo sicer dobite ob registraciji podjetja, s predpono SI. Predpona SI pred davčno številko pomeni, da je nekdo identificiran za namene DDV v Republiki Sloveniji. Vendar pazite, potrebno je še dodatno preveriti, kašen je obseg te identifikacije!

Kje lahko preverite identifikacijsko številko za DDV v Republiki Sloveniji?

Veljavnost identifikacijske številke za DDV za davčne zavezance v Sloveniji je objavljena na spletni strani Finančne uprave RS. FURS vodi:

  • Seznam davčni zavezancev – pravne osebe,
  • Seznam davčnih zavezancev – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost,
  • Seznam davčnih zavezancev za DDV – fizične osebe
  • Seznam davčnih zavezancev, katerim je bila preklicana identifikacija za DDV po uradni dolžnosti

Kje lahko preverite identifikacijsko številko za DDV v drugih državah EU?

Za davčne zavezance iz drugih držav članic EU pa lahko veljavnost identifikacijske številke za DDV preverite na spletne strani: VIES. VIES je elektronski sistem preverjanja identifikacijske številke za DDV gospodarskih subjektov, ki so v Evropski uniji registrirani za čezmejno trgovanje z blagom in storitvami.  Veljavnosti številke DDV se lahko preverja samo za tekoči dan, veljavnosti ni mogoče preverjati za nazaj.

V primeru, da podatki v sistemu VIES niso točni, se obrnite na Finančno upravo RS.

Svetujemo vam, da še predenj izstavite račun, preverite veljavnost identifikacijske številke za DDV! Še predenj izstavite račun morate vedeti, ali ima gospodarski subjekt, ki mu dobavljate blago oz. storitev v drugo državo članico EU, zavezanec za DDV, saj je le tako mogoče pravilno obračunati DDV.

 

VIR: DATA.SI(DATA D.O.O.)AVTORICA: FOTO: PIXABAY