ZANIMIVOSTI

Iz embalaže Tetra Pak v reciklirane robčke

Prazno embalažo Tetra Pak odlagajmo v rumeni zabojnik, da zaživi novo življenje:

 

Iz embalaže Tetra Pak v reciklirane robčke 

 

Danes se začenja nova izobraževalna kampanja o recikliranju embalaže Tetra Pak z glavnim sporočilom: če izpraznjeno embalažo Tetra Pak pravilno odložimo v rumen zabojnik ali rumeno vrečo za odpadno embalažo, omogočimo njeno recikliranje in izdelavo novih izdelkov, kot je higienski papir. – V kampanji so se ponovno združili družba Tetra Pak in vsi polnilci pijač, mleka in mlečnih izdelkov v tej embalaži v Sloveniji: Ljubljanske mlekarne, Fructal in Dana, ter Lucart kot proizvajalec in Valtex kot distributer recikliranega higienskega papirja. – S kampanjo spodbujajo pravilno ravnanje z embalažo Tetra Pak, ki bo pripomoglo tudi k večanju deleža ločeno zbrane in reciklirane embalaže. 

 

Embalažo Tetra Pak je mogoče reciklirati

V povprečju 75 % embalaže Tetra Pak sestavlja karton, ki je izdelan iz dolgih, močnih papirnatih vlaken, iz katerih je je mogoče izdelati nove, uporabne izdelke. Poglavitni korak za recikliranje je pravilno ravnanje potrošnikov, da izpraznjeno embalažo odložimo v rumene zabojnike ali vreče za odpadno embalažo. Zbrano embalažo prepeljejo na sortiranje in naprej v predelavo v papirnice. Tam jo z mešanjem v vodi razslojijo in iz kartonskega dela reciklirajo ter izdelajo nove, uporabne in kakovostne higienske papirnate izdelke, kot so robčki, brisačke, toaletni papir

 

V petih letih razdelili 30.00 paketov recikliranih robčkov

Družba Tetra Pak skupaj s partnerji naslavlja kupce v hipermarketih Mercator. Ti ob hkratnem nakupu petih izdelkov Ljubljanskih mlekarn, Fructala ali Dane prejmejo paket recikliranih robčkov Lucart EcoNatural, izdelanih iz kartonskega dela odpadne embalaže Tetra Pak.  Doslej so v štirih letih razdelili 30.000 paketov recikliranih robčkov Lucart EcoNatural. Tako kupci razumejo in vidijo, kakšen recikliran izdelek lahko nastane, če pravilno ravnajo z embalažo, ko jo izpraznijo.

 

Pravilno ravnanje z izpraznjeno embalažo Tetra Pak pomeni tudi, da odvihamo robove embalaže, jo sploščimo, zapremo s pokrovčkom in jo odložimo v rumeni zabojnik ali vrečo. S tem prihranimo kar do 20-krat več prostora v zabojnikih in pripevamo k manjšim izpustom CO2 zaradi prevoza. V letošnjo kampanjo se je z zabavnim kvizom o ločevanju odpadkov vključil Žam Papič, stand-up in TV voditelj.

 

Tanja Basta, Sustainability Expert East Europe: “V družbi Tetra Pak smo spodbudili to kampanjo v sodelovanju s partnerji, da bi nagovorili najširši krog potrošnikov in dokazali, da je trajnost del naših rešitev in hkrati del vsakdana. Po pozitivnih povratnih informacijah in odzivu smo kampanjo izvedli tudi v Zagrebu na Hrvaškem in v začetku letošnjega leta na Slovaškem. Naše rešitve so usmerjenje v uvajanje rešitev za zmanjševanje ogljičnega odtisa v celotni proizvodni vrednostni verigi kot tudi za vse deležnike v tej verigi ter za ozaveščanje potrošnikov izdelkov v naši embalaži.«

Krožnost v podjetjih in lokalni skupnost: interni in komunalni snovni krog embalaže Tetra Pak 

V sklopu izobraževalne kampanje so Ljubljanske mlekarne leta 2019 postale prvo slovensko podjetje, ki je vzpostavilo interni snovni krog embalaže Tetra Pak. V njihovem proizvodnem procesu nastaja ostanek odpadne embalaže, ki ga ločeno zberejo in posredujejo v namensko recikliranje v papirnico Lucart. Tam iz embalaže izdelajo reciklirani higienski papir, ki ga Ljubljanske mlekarne naročajo za interno uporabo. 

V 17 slovenskih občinah deluje t. i. komunalni snovni krog. V njem zbrano embalažo Tetra Pak namensko pošljejo v reciklažo, da iz nje izdelajo higienski papir, ki ga zatem uporabljajo javne ustanove v isti skupnosti, kjer so embalažo zbrali. V lokalni skupnosti torej z namenskim zbiranjem in recikliranjem priskrbijo vir surovin za nove izdelke. Prvi komunalni snovni krog so vzpostavili v Novem mestu pred sedmimi leti, kjer delež oskrbe s higienskim papirjem iz tega kroga znaša kar 83 % . Ta praksa deluje tudi v Ljubljani, Brežicah in Kranju, uvajajo pa jo tudi v drugih skupnostih, širi na se Slovaško in Francijo. S to večletno krožno prakso prispevajo k ohranjanju dreves oziroma lesa kot primarne surovine in dodatno prispevajo k nižjemu ogljičnemu odtisu. Lokalne skupnosti in ustanove v  komunalnih snovnih krogih v Sloveniji so preprečile izpuste 1.208.195 emisij CO2, kar je enako izpustom, ki jih v enem letu proizvede 483 avtomobilov.

Iz embalaže Tetra Pak v reciklirane robčke_2023_letak