SLOVENIJA

Izzivi za dvig kakovosti podatkov čakalnih seznamov in smer rešitve


Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, vršiteljica dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za digitalizacijo v zdravstvu dr. Alenka Kolar in vršitelj dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Aleš Šabeder so predstavili stanje v zdravstvu in izzive, s katerimi se ministrstvo sooča na področju podatkov, ki so osnova za izboljšanje upravljanja in vodenje čakalnih seznamov ter čakalnih dob.

Minister Danijel Bešič Loredan, Alenka Kolar, v. d. generalnega direktorja direktorata za digitalizacijo v zdravstvu, v. d. direktorja Urada Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Aleš Šabeder
 

Minister Bešič Loredan je uvodoma predstavil analizo stanja v zdravstvu po epidemiji COVID-19, v kateri so se osredotočili na dostopnost zdravnikov na primarni ravni, preventivne programe, specialistično ambulantno dejavnost, področje duševnega zdravja in rakava obolenja. Kot je dejal minister, so v analizi »identificirali najbolj kritične točke zdravstvenega sistema« in dodal, da so bile čakalne vrste rak rana v slovenskem zdravstvu že pred epidemijo, zato so glede tega že začeli izvajati akcijski načrt, ki je bil javnosti predstavljen v začetku julija. Ob tem je poudaril, da so čakalne vrste »odgovornost izvajalcev, pacientov in napak v informacijski znanosti«. Prav slednje je pobliže predstavila vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za digitalizacijo v zdravstvu dr. Alenka Kolar, ki je izpostavila bolnike, ki za isto vrsto zdravstvene storitve čakajo na več čakalnih seznamih, bolnike, ki se ne udeležujejo danih terminov, izdajanje napotnic na zalogo in na zahteve pacientov ter druge anomalije. »V resnici ne vemo, koliko ljudi je dejansko v čakalnih vrstah«, je dejala dr. Kolarjeva in nanizala rešitve, ki so jih na tem področju pripravili na ministrstvu – med drugim imenovanje delovne skupine, v kateri bodo tako predstavniki ministrstva, kot tudi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in drugi deležniki, posodobitev šifranta vrste zdravstvenih storitev in šifranta glavnih skupin vrst zdravstvenih storitev ter prenovo Pravilnika o čakalnih dobah; na tej točki bo pomembno vlogo odigral Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, ki bo skrbel tako za izvedbeni kot tudi kontrolni del na tem področju.

Minister je napovedal, da bi prečiščen čakalni seznam lahko imeli že v kratkem. »Ko bomo imeli ažurirane in verodostojne podatke, bomo vedeli kako naprej. Nato pa moramo poskrbeti, da bo storitev kjerkoli v Sloveniji opravljena kakovostno«, je zaključil.

 

VIR: GOV.SI