Javni razpis, Mozirje, Savinjska regija - savinjska.info

Javni razpis, Mozirje, Savinjska regija

Občina Mozirje, Savinjska regija, objavlja razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij ter njihovih programov in projektov na območju občine Mozirje v letu 2019.

Na razpis lahko kandidirajo organizacije, ki izpolnjujejo pogoje, določene v razpisu.

Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti na naslov Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje s pripisom “NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – HUMANITARNE IN INVALIDSKE ORGANIZACIJE 2019” in navedbo društva, ki je vlogo oddalo.

Rok za prijavo je 28. 6. 2019, oziroma so prijave lahko oddane na pošto do konca prejšnjega dne.

Dodatne informacije podaja Ivo glušič na Občini Mozirje, Šmihelska cesta 2, Mozirje ali na telefonski številki 03 839 33 06 v času uradnih ur.