OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Nove pridobitve na Frankolovem, Vojnik, Savinjska regija

Vodovod Beli Potok v KS Frankolovo, Vojnik, Savinjska regija

 

Od meseca decembra 2019 poteka izgradnja javnega vodovodnega sistema v naselju Beli Potok v KS Frankolovo v skupni dolžini 982,36 m. Vodovodne cevi so položene v celoti, izvaja se še sopolaganje/kabliranje elektro vodov in jaškov v dolžini 450 m. Nad naseljem je že zgrajen vodohran (VH Beli Potok) prostornine 15 m³, ki pa ga je treba še opremiti (črpalke, elektroinštalacije, keramika). 

Upamo, da bodo dela potekala še naprej v skladu s pogodbo in terminskim planom ter da se bodo lahko krajani čimprej priključili na javni vodovod.

 

Fekalna kanalizacija Dol pod Gojko

 

VIR: VOJNIK.SI