Kolesarji in pešci ob Pešnici skozi vse mesto, Šentjur, Savinjska regija - savinjska.info

Kolesarji in pešci ob Pešnici skozi vse mesto, Šentjur, Savinjska regija

Župan mag. Marko Diaci je v četrtek, 11. aprila, podpisal pogodbo iz izvajalcem del, ki bo uredil preostanek kolesarske steze in površine za pešce ob Pešnici skozi mestno središče.

Projekt Ureditev kolesarske povezave in površin za pešce ob potoku Pešnica skozi mesto Šentjur, za katerega je Občina Šentjur, Savinjska regija, uspešno pridobila sofinancerska sredstva iz Evropskega kohezijskega sklada, bo izvajalo na javnem razpisu izbrano podjetje KIT-AK gradnje d.o.o., Rogaška Slatina. Del površin ob Pešnici, kjer je omogočeno gibanje med glavnimi lokacijami v mestu,  stran od obremenjene prometnice, je že bil urejen.

Z dograditvijo površin pa bo s kolesarsko stezo in pešpotjo povezano celotno območje od Zdravstvenega doma Šentjur do blokov na cesti Miloša Zidanška. Na območjih, ki jih bo povezovala predvidena kolesarska in peš infrastruktura, se nahajajo različne interesne točke, in sicer stanovanjska območja, avtobusno postajališče, zdravstveni dom, upravna enota, občinska uprava, banka, pošta, športni park, vzgojno-varstveni zavod, trgovski center. Projekt predvideva dograditve v skupni dolžini 1.189 metrov, predvidene kolesarske povezave v dolžini 548 metrov in površine za pešce v dolžini 641 metrov.

Kot je povedal župan mag. Marko Diaci, je projekt  del načrtovane izgradnje kolesarskih poti na širšem območju občine Šentjur z navezavo na daljinske kolesarske državne poti in kolesarske poti okoliških občin. »Kolesarsko povezavo v mestu bo financirala občina, medtem ko je državni projekt izgradnja kolesarskih poti od Celja, Štor, mimo in skozi Šentjur, ter nadalje proti Šmarju pri Jelšah. Obeta se nam regijska kolesarska povezava, za katero upamo, da bo čim prej realizirana,« je povedal župan.


Dela ob Pešnici se bodo že pričela, končana pa naj bi bila v septembru še letos. Vrednost pogodbenih del znaša dobrih 248.435,00 EUR z DDV, pri čemer je občina pridobila skoraj 94 tisoč evrov sofinancerskega denarja.

Operacija se delno financira v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4

»Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.«

 

VIR:SENTJUR.SI