OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Končani prva faza rekonstrukcije Ceste v Lokrovec in druga faza obnove Obrtne ceste, Celje, Savinjska regija

Končali smo z drugo fazo obnove Obrtne ceste v dolžini 768 m in z rekonstrukcijo 200 m dolgega odseka Ceste v Lokrovec, od krožišča na severni vezni cesti do stanovanjske soseske Dečkovo naselje DN 10.
Ob Obrtni cesti je na levi strani urejen tudi pločnik, kolesarski promet pa poteka po cestišču. V sklopu projekta je izvajalec VOC Celje uredil tudi javno razsvetljavo, meteorno kanalizacijo ter prometno signalizacijo. 
Vrednost izvedenih del, ki smo jih financirali iz občinskega proračuna, znaša nekaj več kot 690.000 evrov. 
Zaključena je tudi rekonstrukcija 200 metrov dolgega odseka Ceste v Lokrovec, ki jo je Mestna občina Celje začela ob koncu minulega leta. Obnovljeni cestni odsek bo prispeval k boljši dostopnosti do novega stanovanjskega naselja na Singenski ulici in večji varnosti udeležencev v prometu. 
V sklopu rekonstrukcije je izvedena obnova komunalne infrastrukture (meteorna kanalizacija, vodovod, plinovod, telekomunikacijski vod, oporni zidovi in nova javna razsvetljava). Uredili smo 6 metrov široko asfaltirano cesto, obojestranska pločnika in kolesarski stezi v skupni širini 2,5 metra z vso vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo.
Dela je izvajalo podjetje Brahigradnje. Vrednost izvedenih del, ki smo jih financirali iz občinskega proračuna, znaša nekaj več kot 687 tisoč evrov z DDV. 
 
V letošnjem letu smo sicer, kar se tiče cestne infrastrukture, med drugim uredili krožišče na Lavi (na stičišču Pucove in Ceste na Ostrožno), dokončali obnovo Jenkove in Ipavčeve ulice, preplastili Levstikovo ulico in cesto v naselju Gaji, uredili priključno cesto na območju OPPN za območje ob Bežigrajski cesti (Simes) ter cesto E v Ekonomsko poslovni coni Trnovlje – jug, v sklopu aglomeracij pa asfaltirali ceste v Dobrovi, Ljubečni, Šmiklavžu, Zadobrovi in Zagradu. Letos smo zaključili tudi projekt Mreža kolesarskih povezav v Mestni občini Celje.
 
 
vir: moc.celje.si