SLOVENIJA

Minimalna plača v 2023 – gre za največji dvig v zadnjih letih!


V letu 2022 je minimalna plača znašala 1074,43 evra bruto. Minimalna plača v 2023 bo višja za 12,85 odstotka. Minimalna plača v 2023 bo tako v bruto znesku znašala 1203,36 evra. V neto znesku to pomeni, da bo minimalna plača za samsko osebo brez otrok znašala 878,48 evra neto. Minimalna plača se sicer usklajuje vsako leto januarja, na podlagi Zakona o minimalni plači (ZMinP). Skladno z omenjenim zakonom mora biti znesek minimalne plače določen v višini, ki ne sme biti nižja od 120 in ne višja od 140 odstotkov izračunanih minimalnih življenjskih stroškov. Upoštevaje tudi rast cen življenjskih potrebščin, gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarsko rast in gibanje zaposlenosti. Minimalni življenjski stroški, ki so bili izračunani v oktobru 2022, znašajo 669,83 evra.

Gre za enega najvišjih skokov minimalne plače v zadnjih letih

To, da se bo minimalna plača v 2023 zvišala za približno 100 evrov neto, je sicer bilo pričakovano. Gre za seštevek treh učinkov. In sicer je minimalna plača 2023 višja zaradi minimalnih življenjskih stroškov, letne inflacije ter sprememb dohodninske zakonodaje. V tabeli poglejmo, kako se je minimalna plača zviševala v zadnjih letih:

Leto Minimalna plača (bruto, v evrih)
2023 1203,36
2022 1074,43
2021 1024,24
2020 940,58
2019 886,63
2018 842,79
2017 804,96
2016 790,73
2015 790,73
2014 789,15
2013 783,66
2012 763,06
2011 748,10

 

Kaj minimalna plača 2023 pomeni za stroške delodajalcev?

Stroški delodajalcev bodo zaradi tega, ker se je bruto minimalna plača v 2023 povišala, višji za 8,46 odstotka. In sicer zaradi učinka najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialna zavarovanja (1181,75 evra). Lani je bila ta osnova višja od minimalne plače.

Ne le minimalna plača 2023, višje bodo tudi urne postavke

Poleg tega, da bo minimalna plača v 2023 višja, bo novemu znesku minimalne plače sledila še prilagoditev najnižje bruto urne postavke za študentsko delo in ter delo upokojencev. Ta bi se naj z dosedanjih 6,17 evra zvišala na 6,92 evra.

 

vir: data.si