Socialna pomoč bo po novem v obliki bonov? - savinjska.info

Socialna pomoč bo po novem v obliki bonov?

Socialna pomoč je eden izmed prejemkov in javnih sredstev. Namenjena je posameznikom, ki si ne morejo zagotoviti materialne varnosti zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

Komu denarna socialna pomoč pripada?

Za denarno socialno pomoč lahko zaprosite, če bivate v Republiki Sloveniji in ste:

 

  • državljan RS s prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
  • tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje in imate stalno prebivališče v Sloveniji,
  • oseba, ki lahko uveljavlja denarno socialno pomoč in varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo RS,
  • oseba, ki ji je priznana mednarodna zaščita oz. njen družinski član in ste na podlagi pravice do združitve družine pridobili dovoljenje za prebivanje v Sloveniji, kjer imate prijavljeno stalno oz. začasno prebivališče.

Za denarno socialno pomoč lahko zaprosite, če izpolnjujete pogoje in ste prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb ali aktivnih iskalcev zaposlitve na ZRSZ, višina vašega lastnega dohodka ne presega višine minimalne plače, nimate premoženja ali prihrankov, ki bi vam omogočali preživetje ter aktivno rešujete svojo socialno problematiko


Višina socialne pomoči

Socialna pomoč oz. njena višina je odvisna od:

  • višine dohodkov,
  • števila družinskih članov,
  • lastnega premoženja,
  • prihrankov,
  • zagotovljene oskrbe,
  • morebitnega obstoja krivdnega razloga.

Denarna socialna pomoč bi bila nadomeščena z boni

Poslanska skupina SNS je na vlado naglasila pobudo, da bi se denarna socialna pomoč nadomestila z boni. Politika socialnega varstva se namreč lahko izvaja bodisi v denarni obliki bodisi v naravi. V poslanski skupini SNS bi prednost radi dali prejemkom v naravi, natančneje v obliki bonov, ki bi bili namenjeni za nakup prehrambenih izdelkov, izdelkov za higieno, oblačil in drugih nujno potrebnih potrebščin. Boni bi veljali za tekoči mesec in jih ne bi bilo mogoče prenašati na druge osebe. Sredstev ne bi bilo mogoče prenašati.

 

VIR: DATA.SI