Minimalna urna postavka za študentsko delo se je zvišala - savinjska.info

Minimalna urna postavka za študentsko delo se je zvišala

Minimalna urna postavka za študentsko delo se vsako leto spreminja. Z današnjim dnem se je zvišala – za 8,14%. Poglejmo si, kakšna je bila minimalna urna postavka za študentsko delo v zadnjih 7 letih ter okvirne urne postavke za najpogostejše vrste študentskega dela.

Minimalna urna postavka za študentsko delo vsako leto višja

V zadnjih sedmih letih se je minimalna urna postavka za študentsko delo vsako leto povišala. Skupaj pa se je v sedmih letih minimalna urna postavka dvignila za 23.6%: Iz leta 2015, ko je minimalna urna postavka znašala 4.50 EUR, je prešla na 5,89 EUR – znesek, ki je vstopil v veljavo z današnjim dnem. Po novem je tako bruto znesek minimalne urne postavke za študentsko delo 5.89 EUR, neto pa 4.98 EUR. Pred tem je veljal bruto znesek 5.40 EUR ter neto znesek 4,56 EUR.

Postopno višanje minimalne urne postavke je potekalo takole: od leta 2015 se je dvignila za 0,03 EUR (2016), naslednje leto za 0,08 EUR (2017), potem za 0,12 EUR (2018), 0,16 EUR (2019), 0,51 EUR (2020) ter za 0.49 EUR (2021). Zadnji dve povišici sta bili v preteklih sedmih letih najbolj izraziti.

Razlika med bruto in neto

 Neto znesek je znesek, ki ga študent prejme na račun. Bruto znesek je višji od neto zneska, razlika med njima pa so prispevki, ki se jih pri nakazilu odvede: prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 % , ki se šteje v pokojninsko dobo.

 

V kolikor je urna postavka dogovorjena drugače: po dogovoru, po kosu, na anketo ali drugače, mora bit plačana najmanj toliko kot znaša minimalna urna postavka.


Izračun stroška za delo študenta

Znesek na računu za opravljeno študentsko delo izračunate tako, da bruto znesku na napotnici dodate:

 • 16 % – koncesijska dajatev
 • 2 % – dodatna koncesijska dajatev
 • 15,74 % – prispevki (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen, prispevek za zdravstveno zavarovanje)

16 % + 2 % + 15,74 % = 33,74 % Skupni odstotek dajatev in prispevkov znaša 33,74 %, na to se obračuna še 22 % DDV.

Kako so razporejena sredstva iz koncesijskih dajatev:

 • 59,86% –  študent – neto plača
 • 10,98% – študent – prispevek PIZ
 • 6,27% – prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • 5,96% – štipendije
 • 5,26% – DDV
 • 4,5% – prispevek za zdravstveno zavarovanje
 • 2,69% – ŠOS
 • 2,69% – študentski servis
 • 1,42% – izgradnja štud. domov in prostorov univerze
 • 0,37% – prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
 • 100 % – račun podjetja z DDV

Minimalna urna postavka je urejena v podzakonskem aktu

Minimalna urna postavka za študentsko delo je določena v Odredbi o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del.

 

VIR: DATA.SI