OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Na seznamu, ki ga je Mestna občina Celje poslala vladnim službam, je 35 poplavno in plazovno ogroženih objektov, Savinjska regija

Mestna občina Celje je vladnim službam avgusta poslala pobudo za reševanje poplavno in plazovno ogroženih območij. Skupno je na seznamu, ki smo ga v tem mesecu še dopolnili, 35 poplavno oziroma plazovno ogroženih objektov s teh območij, in ne 59, kot je za medije v teh dneh dejal vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic.
 
Po obsežnem neurju in poplavah, ki so lansko poletje na posameznih območjih v Sloveniji povzročile katastrofalno razdejanje, smo se tako Vlada Republike Slovenije kot tudi prizadete lokalne skupnosti nemudoma odzvale in pristopile k izvajanju ukrepov za odpravljanje posledic neurja in poplav. Mestna občina Celje je bila poplavljena na območju Medloga, Pečovnika, Tremerij, občino pa je prizadelo tudi kar nekaj plazov, in sicer na območjih Šmartnega v Rožni dolini, Slatine v Rožni dolini, Košnice, Teharij.
 
Vlada RS se je na nastalo situacijo odzvala z interventno zakonodajo, z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč in Zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki prinaša ukrepe za celovito obnovo države. Za čim bolj učinkovito koordinacijo obnove po poplavah je Vlada avgusta 2023 ustanovila Delovno skupino za koordinacijo obnove po poplavah, Službo Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih ter tehnične pisarne, ki delujejo na terenu in predstavljajo operativno vez med državo in posameznimi skupnostmi.
 
Državna tehnična pisarna je v tem času evidentirala poplavno in plazovno ogrožena območja, skladno s tem pa je v minulih dneh objavila seznam evidentiranih območij, ki lahko postanejo predmet morebitne preselitve, če se po celovitem strokovnem pregledu ugotovi, da s preventivnimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnosti za osebe in njihovo premoženje. Seznam se bo še dopolnjeval oziroma spreminjal, saj se študije poplavne in plazovne ogroženosti in ugotovitvene ocene posameznih objektov (tudi na območju Mestne občine Celje) šele začenjajo izvajati. To pomeni, da bodo lahko objekti bodisi dodani bodisi umaknjeni s seznama, umestitev na seznam pa nikakor ne pomeni nujno odstranitve objekta oziroma selitve. To je skrajna možnost, če po strokovni oceni druge vrste sanacija ne bi zadoščala za varno nadaljnjo uporabo nepremičnin, vsekakor pa umestitev ogroženega območja na navedeni seznam daje možnost sanacije škode na različne načine in s financiranjem države.
 
Avgusta 2023 smo Ministrstvu za naravne vire in prostor ter Direkciji RS za vode poslali pobudo za reševanje problematike protipoplavno nezaščitenih stanovanjskih in poslovnih objektov na treh območjih. Eno je območje Medloga, ki je izven predvidenih in že obstoječih protipoplavnih ukrepov, vsebuje pa tako stanovanjske kot tudi poslovne objekte. Drugo je območje Zagrada oziroma Pečovnika, kjer je poleg stanovanjskih objektov tudi gasilski dom, tretje pa območje Ledene dvorane v Mestnem parku. Skupno je na seznamu, ki smo ga v tem mesecu še dopolnili, 35 poplavno oziroma plazovno ogroženih objektov iz celjske občine, in ne 59, kot je za medije v teh dneh dejal vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic.
 
Po identifikaciji območij in objektov ter terenskih ogledih bo Državna tehnična pisarna izdelala podrobno strokovno mnenje za vsak posamezni objekt na evidentiranih območjih. Če bo na podlagi strokovnih mnenj ugotovljeno, da obstajajo razlogi za nujno odstranitev, bo Služba Vlade za obnovo pripravila osnutek sklepa za vsak tak objekt in nadaljevala s postopki za odstranitev. Z lastniki objektov, ki so predvideni za odstranitev, se bodo nato začeli pogovori za nadomestitev nepremičnine. V tem delu bo ob upoštevanju pričakovanj lastnikov vsekakor možnih več oblik dogovora, ki so navedene tudi na tej povezavi.
 
Na Mestni občini Celje smo lastnike nepremičnin na prizadetih območjih že povabili na individualne sestanke, saj je država pred kratkim objavila seznam ogroženih nepremičnin, ki pa še ni dokončen in se bo v prihodnosti še spreminjal. Tudi državna tehnična pisarna začenja s komunikacijo z lastniki, na celjski občini pa si želimo predvsem usklajenega, preglednega in učinkovitega sodelovanja med občankami in občani, lokalno skupnostjo in državo. Prioritetni cilj Mestne občine Celje je v sodelovanju z Vlado RS čim prej in čim bolj usklajeno z izkazanimi potrebami naših občanov sanirati škodo ter zagotoviti dolgoročno varno okolje za stanovalce in podjetja na ogroženih območjih.
 
 
vir: moc.celje.si