SLOVENIJA

Napotki prebivalcem ob nesrečah

Naravne in druge nesreče so v Sloveniji pogoste. Zavedati se moramo, da je preprečevalno ravnanje pomembno, saj lahko z ustreznim in pravočasnim odzivom preprečimo marsikatero nesrečo ali vsaj zmanjšamo njene posledice. Že vnaprej se poučite, kako se na nesreče lahko pripravite in kako pravilno ravnati med njimi in po njih.

Osebna in vzajemna zaščita

Osebna in vzajemna zaščita zajema ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega premoženja.

Z objavljenimi napotki želimo prebivalce poučiti, kako se lahko pripravijo na nesreče, kako naj ravnajo med njimi in po njih, ter tako povečati njihovo pripravljenost na nesreče. 

Naravne nesreče

Nesreče, kot so požar, potres, poplave in žled, so naravne nesreče, na katere človek nima vpliva. Pomembno je, da veste, kako se zavarovati, če do nesreče pride, predvsem pa, kaj lahko naredite, da do nesreče ne pride oziroma jo omilite.

Druge nesreče

Človeka ogrožajo tudi druge nesreče, kot je jedrska nesreča ali nesreča z nevarnimi snovmi. Pri takih nesrečah je pomembno preventivno ravnanje, predvsem pa upoštevanje zaščitnih ukrepov, ki so predvideni po nesreči.

Pred in med nesrečo ter po njej

Preverite, katere nesreče ogrožajo območje, na katerem živite. Izvedite preventivne ukrepe, da bi se pred temi nesrečami zaščitili ali jih preprečili. Seznanite se s pravilnim ravnanjem, če bi prišlo do katere od teh nesreč. O tem, kaj je treba storiti ob posamezni nesreči, poučite tudi družinske člane. Zapomnite si številko za klic v sili 112 in, kaj morate ob klicu povedati operaterju v centru za obveščanje.

Nekatere nesreče lahko predvidite in se nanje pripravite, druge se zgodijo hitro in vas lahko presenetijo. Ob nesreči je zelo pomembno hitro in pravilno ravnanje, saj s tem lahko sebi in drugim rešite življenje ter zmanjšate škodo in posledice nesreče.

Po nesreči poskrbite za svojo varnost in varnost družinskih članov. Upoštevajte navodila pristojnih služb.

 

Klic v sili

Na številko za klic v sili 112 lahko kadar koli brezplačno pokličete v kateri koli državi članici Evropske unije, če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne službe ali policijo. Nanjo lahko kadar koli brezplačno pokličete s stacionarnega ali mobilnega telefona, tudi če je račun prazen. Na številko 112 lahko pošljete tudi kratko sporočilo (SMS). Podatki o klicih na številko 112 se hranijo šest mesecev. Zloraba klica na to številko je kazniva.

 

vir: gov.si – foto: simbolična fotografija