ZANIMIVOSTI

Neutemeljeni razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi – kateri so?

Neutemeljeni razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi so opredeljeni v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Kateri so neutemeljeni razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi?

Neutemeljeni razlogi za odpoved – kateri so?

V 90. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) so našteti neutemeljeni razlogi za odpoved. Gre za t.i. absolutno neutemeljene odpovedne razloge. Ti v nobenem primeru ne smejo biti utemeljeni razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Kateri so neutemeljeni razlogi za odpoved, ki so zapisani v tem členu?

 • začasna odsotnost z dela zaradi nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe ali nege družinskih članov po predpisih o zdravstvenem zavarovanju ali odsotnost z dela zaradi izrabe starševskega dopusta po predpisih o starševstvu,
 • vložitev tožbe ali udeležba v postopku zoper delodajalca zaradi zatrjevanja kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja pred arbitražnim, sodnim ali upravnim organom,
 • članstvo v sindikatu,
 • udeležba v sindikalnih dejavnostih izven delovnega časa,
 • udeležba v sindikalnih dejavnostih med delovnim časom v dogovoru z delodajalcem,
 • udeležba delavca v stavki, organizirani v skladu z zakonom,
 • kandidatura za funkcijo delavskega predstavnika in sedanje ali preteklo opravljanje te funkcije,
 • sprememba delodajalca po prvem odstavku 75. člena tega zakona,
 • rasa, narodnost ali etnično poreklo, barva kože, spol, starost, invalidnost, zakonski stan, družinske obveznosti, nosečnost, versko in politično prepričanje, nacionalno ali socialno poreklo,
 • sklenitev pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka, pogodbe o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, pogodbe o službi v Civilni zaščiti ter prostovoljno sodelovanje državljanov pri zaščiti in reševanju v skladu z zakonom.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi mora biti utemeljena

Če so zgoraj našteti neutemeljeni razlogi za odpoved, pa v ZDR-1 najdemo tudi utemeljene razloge za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Naši pravni svetovalci sicer opozarjajo, da vsi drugi razlogi, ki niso našteti v 90. členu ZDR-1, niso nujno utemeljeni razlogi za odpoved. Velja namreč, da mora biti odpoved pogodbe o zaposlitvi vedno utemeljena. Delodajalec mora v odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obrazložiti dejanski razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Če bi potrebovali pomoč pri postopku odpovedi, vam lahko pomagajo naši pravni svetovalci! Za termin plačljivega strokovnega svetovanja lahko pokličete na 01/600-1530 ali pišete na data@data.si.

Kateri so utemeljeni razlogi za odpoved?

Absolutno neutemeljeni razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi so opredeljeni v 90. členu ZDR-1. Ob tem pa v tem zakonu najdemo tudi utemeljene razloge za redno in izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi so lahko:

 • razlog nesposobnosti (na primer nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov);
 • krivdni razlog (na primer kršenje pogodbene obveznosti);
 • poslovni razlog (na primer prenehanje potreb po opravljanju določenega dela zaradi ekonomskih razlogov);
 • nezmožnost za delo zaradi invalidnosti;
 • neuspešno opravljeno poskusno delo.

vir: data.si