Nižja cena, a tudi več mogočih zapletov – Nakup rabljenega avtomobila v tujini

Kot piše ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE(zps.si):

Slovensko statistiko registriranih avtomobilov vsako leto ob približno 60.000 do 70.000 novih avtomobilih dopolni še nekaj deset tisoč uvoženih rabljenih. Število je v zadnjih letih vidno zraslo, potrošniki jih najbolj pogosto kupijo v Nemčiji, med znamkami pa prevladujejo Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz in Ford. Največkrat gre za večje avtomobile s približno 150.000 prevoženimi kilometri.

Nakup rabljenega avtomobila vedno pomeni določeno tveganje, saj kupec nima vseh informacij o tem, kaj se je z avtomobilom dogajalo. Nakup v tujini lahko prinaša še dodatno tveganje, povezano s poznavanjem jezika ter z drugačnimi poslovnimi navadami in kulturo. Tveganje je mogoče zmanjšati z upoštevanjem nekaterih pravil, a vseeno se lahko kje zalomi. Kljub pestri ponudbi rabljenih vozil na domačem trgu se veliko potrošnikov odloči za nakup v tujini, zato smo pripravili pregled postopka, zbrali nekaj nasvetov, kako ukrepati, ko gre kaj narobe, in kakšne so pravice potrošnikov.

Odločitev za uvoz rabljenega avtomobila je najbolj pogosto povezana z ugodnejšo ceno, redkeje tudi s točno določenim modelom, ki ga je pri nas težko dobiti. Dejstvo je, da je na največjih evropskih trgih izbira bistveno bolj pestra, kar še posebej velja za avtomobile višjega cenovnega razreda, ki so že po letu ali dveh veliko lažje dosegljivi. Nižja cena avtomobila ni pogojena samo z večjo izbiro, ampak tudi in predvsem z več prevoženimi kilometri. Pogosto imajo dve leti stari avtomobili prevoženih že več kot 150.000 kilometrov. Že res, da sodobnemu avtomobilu, sploh višjega cenovnega razreda, ta razdalja ne bi smela povzročati večjih težav, lahko pa nastanejo dodatni stroški, povezani z menjavo obrabljenih delov.

Izbira se lahko začne v domačem naslonjaču
Seveda to ne pomeni, da je nakup rabljenega avtomobila v tujini nujno slaba odločitev, a previdnost ni odveč, zato se je treba lotiti temeljite raziskave trga. Za iskanje so vsaj na začetku najbolj pripravni številni spletni portali za prodajo rabljenih avtomobilov, kjer lahko na različne načine omejite iskanje in izberete svoje favorite. Nekaj izbranih avtomobilov primerjajte med seboj, preverite, ali so navedeni vsi pomembni podatki, predvsem o tem, ali je bil avtomobil morda poškodovan, pa tudi, kdo avtomobil prodaja. Zaščita potrošnikov se namreč pomembno razlikuje glede na to, ali je prodajalec fizična ali pravna oseba (več v posebnem prispevku).

V vsakem primeru se pri prodajalcu čim bolj natančno pozanimajte o podrobnostih, ki niso navedene v oglasih, še zlasti bodite pozorni na (ne)obstoj vpisov v servisno knjigo in račune s servisov. Pred odločitvijo je pametno pridobiti tudi številko šasije (VIN), na podlagi katere boste morda pri slovenskem zastopniku ali na posebni, ponavadi plačljivi spletni strani lahko dobili več podatkov o avtomobilu. Povprašajte, ali ima vozilo opravljen tehnični pregled in ali ga lahko za nekaj dni rezervirate. S prodajalci kontaktirajte pisno, neodzivnim ali takšnim, ki se izmikajo neposrednim odgovorom, se izognite, saj kakršno koli zavlačevanje ali prikrivanje nikoli ni dober znak.

Pridobite čim več podatkov
Marsikaj je mogoče kupiti na daljavo, ne da bi izdelek pogledali, a pri nakupu rabljenega avtomobila takšen način odsvetujemo. Seveda to pomeni, da se bo treba odpraviti do prodajalca, kjer si boste lahko avtomobil pogledali v živo in ga tudi preizkusili. Da se na dolgo pot ne boste podajali zaman, svetujemo, da izberete več avtomobilov oziroma ponudnikov, ki med seboj niso preveč oddaljeni.

Dobro preverite vso dokumentacijo izbranega avtomobila. Predlagamo, da že pred potjo dobite čim več informacij o tem, katere papirje boste morali predložiti slovenskim organom pred registracijo vozila v Sloveniji. V državah Evropske unije velja enotna homologacija, a sam dokument se med državami lahko nekoliko razlikuje. Prav tako so razlike pri nekaterih drugih dokumentih, denimo pri prometnem dovoljenju, ki je lahko sestavljeno tudi iz več delov – v Nemčiji iz dveh, na primer. Preverite še, ali se številki šasije na avtomobilu in v dokumentih ujemata, prav tako servisno dokumentacijo, ki naj bo po možnosti podkrepljena z računi.

Nakup in plačilo
Če se boste odločili za nakup izbranega avtomobila, ga ne boste mogli odpeljati domov, dokler prodajalec ne bo dobil denarja. Svetujemo, da zaradi varnosti s seboj ne nosite veliko gotovine, prav tako se lahko zgodi, da prodajalec ne sprejema plačila velikih zneskov z gotovino – ponekod to zaradi možnosti pranja denarja prepoveduje celo zakonodaja. Najbolje bo, da prodajalcu denar nakažete po elektronski banki, pri čemer označite, da gre za nujno plačilo in morda to potrdite še s klicem na banko. Tako bi načeloma prodajalec moral priliv na svoj račun dobiti še v istem delovnem dnevu, a vseeno svetujemo, da si za nakup vzamete malo več časa.

Če je prodajalec pravna oseba, vam mora ob plačilu izdati račun, s fizično osebo pa boste podpisali kupoprodajno pogodbo. V obeh primerih naj bo predmet nakupa čim bolje opredeljen, noben dodaten podatek ne bo odveč, kakšen manjkajoči pa bi lahko povzročil težavo ob registraciji v Sloveniji. Če tujega jezika ne obvladate dobro, vam predlagamo, da gre z vami na pot nekdo, ki vam bo pomagal, ali pa si vzemite čas in besedilo pogodbe oziroma pogojev nakupa pošljite v pregled zanesljivi osebi.

Transport in uvoz
Uradno izdelkov iz EU, torej tudi avtomobilov, ne uvažamo, ampak jih pridobimo v drugi državi EU. Vseeno smo se odločili, da v prispevku tudi za avtomobile, kupljene v EU in pripeljane v Slovenijo, uporabljamo izraz “uvoz”, ki je večini potrošnikov bolj domač.

Ne glede na to, pri kom boste avtomobil kupili, ga v Slovenijo ne boste mogli pripeljati z originalnimi tujimi tablicami. Poskrbeti bo treba za tako imenovane carinske oziroma izvozne tablice, ki imajo omejen rok trajanja (običajno označen na robu), dobite jih pri ponudniku registracije. Predlagamo, da izberete tablice z vsaj 15- ali celo 30-dnevnim rokom veljavnosti, saj boste na ta način avtomobil lahko uporabljali med postopkom pridobivanja prometnega dovoljenja v Sloveniji. Pred pridobitvijo carinskih registrskih tablic boste morda že v tujini morali opraviti še tehnični pregled, če je avtomobilu potekla njegova veljavnost. Vse to prinese dodatne stroške, računate lahko na 50 do 100 evrov za tehnični pregled in okrog 100 evrov za registrske tablice.

Registracija uvoženega vozila
Ko boste rabljeni avtomobil pripeljali iz tujine, vas bo čakalo kar nekaj postopkov. Vse skupaj se lahko zavleče za več kot en mesec, prinaša pa tudi dodatne stroške. Najprej morate pri eni od organizacij, kjer opravljajo tehnične preglede in registracijo vozil, vložiti vlogo za pridobitev vozila iz EU. Priložiti ji je treba račun oziroma kupoprodajno pogodbo, potrdilo o skladnosti vozila ali registracijski dokument, ki ga izda pristojni organ države, iz katere je vozilo, če vam potrdila o skladnosti ni uspelo pridobiti. Vloga se mora glasiti na lastnika vozila.

Na podlagi teh podatkov bodo opravili identifikacijo in oceno tehničnega stanja, kar je potrebno za registracijo v Sloveniji. Obenem vam bodo izdali izjavo o vrednosti izpustov, ki jo boste morali predložiti davčnemu organu pri vložitvi napovedi za odmero davka na motorna vozila (DMV). Ta del postopka je najdaljši, saj mora finančna uprava (Furs) odločbo izdati najpozneje v 30 dneh. Do izdaje odločbe in plačila davka avtomobila ne morete registrirati. Čas do izdaje odločbe je zelo odvisen od zasedenosti posameznih davčnih uradov, zato se vam morda splača izbrati tistega v drugem (manjšem) kraju, kjer je čakalna doba nekoliko krajša. Po izdaji odločbe je treba DMV čim prej plačati na prehodni davčni podračun – proračun države. Opozoriti velja, da je davčna osnova za izračun DMV sicer najbolj pogosto res vrednost avtomobila brez DDV, a davčni organ ima diskrecijsko pravico, da določi višjo davčno osnovo, če se mu tista na računu zdi prenizka. V tem primeru kot referenco najbolj pogosto uporabi lestvico Eurotax ali primerljivo ceno v Sloveniji.

Šele s potrdilom o plačanem DMV lahko nadaljujete postopek, in sicer vam bo homologacijski organ najprej izdal slovensko potrdilo o skladnosti, z njim in vsemi preostalimi dokumenti pa boste lahko pridobili še prometno dovoljenje. Če je avtomobilu potekla veljavnost tehničnega pregleda (ali mu bo kmalu), boste morali pred tem opraviti še tehnični pregled.

Davek na motorna vozila (DMV)
Za vsako motorno vozilo, ki ga prvič registriramo v Sloveniji, novo ali rabljeno, je treba plačati davek na motorna vozila, zavezanec za plačilo je fizična ali pravna oseba, ki vozilo uvozi v Slovenijo. Razdeljen je na dva dela, prvi del je odmerjen na podlagi veljavne lestvice, dodatni DMV po stopnji od 8 do 16 odstotkov je treba plačati za avtomobile, ki imajo prostornino motorja nad 2500 ccm. Stopnja davka na motorna vozila je višja za tista vozila, ki ne ustrezajo stopnji izpusta vsaj Euro 4 (dizelska vsaj Euro 5), po veljavni zakonodaji pa za dizelska vozila s stopnjo izpusta Euro 6 upoštevajo lestvico za bencinska vozila. Dodatnih pet odstotnih točk je treba upoštevati pri izračunu DMV za dizelska vozila z izpustom trdnih delcev, večjih od 0,005 g/km. Kot davčna osnova na grobo velja cena avtomobila brez davka na dodano vrednost.

nakup rabljenega avtomobila marec 2020 tab

* Tudi kateri koli drug pogon, vključno z električnim ali s kombinacijo različnih pogonov (hibridno vozilo).

Poudariti je treba, da je izpust CO2 vezan na stari standard merjenja (NEDC), pri novejših avtomobilih novi standard WLTC na starega preračunajo s posebno formulo. Še pred koncem leta naj bi dobili nov način odmere davka na motorna vozila, predlog spremenjenega zakona je bil do sredine februarja v javni obravnavi, pripombe nanj je podala tudi ZPS (več na našem spletnem portalu www.zps.si). Nova odmera DMV bo predvidoma zaživela v začetku leta 2021.

Nakup prek posrednika
Rabljeno vozilo iz tujine seveda lahko pridobite prek posrednika. Najbolj udobna je možnost, da avtomobil kupite pri prodajalcu v Sloveniji, ki ga ima že na zalogi. V tem primeru je za vas kot končnega kupca pravzaprav nepomembno, od kod je prodajalec avtomobil pridobil, postopek je enak ne glede na to, ali je bil prejšnji lastnik iz Slovenije ali tujine. Vsekakor pa je prav, da vam prodajalec razkrije izvor vozila.

Druga možnost je naročilo vozila, ki ste ga v tujini sami izbrali, podjetje pa bo poskrbelo za nakup v tujini, transport v Slovenijo in vse postopke do registracije. Avtomobila v tujini pred nakupom ne boste videli ali celo preizkusili, kako bo s tem, ko ga bo podjetje pripeljalo v Slovenijo, pa je odvisno od dogovora. Pozorni bodite predvsem na možnost odstopa od pogodbe in morebitne stroške, povezane s tem. Takšen nakup bo najverjetneje cenejši, kot če bi vozilo uvažali sami, a je lahko tudi bolj tvegan, pomembno je, da se dobro pozanimate o odgovornosti vpletenih – od prodajalca v tujini do podjetja, ki je avtomobil pripeljalo v Slovenijo, pa tudi o tem, kakšne so vaše obveznosti. O odgovornosti prodajalcev govorimo v posebnem prispevku.

Vsekakor velja, da se v nakup rabljenega avtomobila v tujini podajte le, če ste dobro informirani in zares veste, katere pasti čakajo na vas – tako v času nakupu kot v času uporabe avtomobila.

DDV plačate v tujini, razen če je avtomobil nov
Ob nakupu rabljenega avtomobila v tujini boste davek na dodano vrednost (DDV) plačali prodajalcu, ne glede na to, ali gre za pravno ali fizično osebo. Stopnja davka je seveda različna od države do države, pri nas pa ga ne bo treba plačati. Zanimiva izjema je povezana z opredelitvijo pojma »nov avtomobil«. Za davčno upravo je namreč avtomobil nov, če je star manj kot pol leta ali ima manj kot 6000 prevoženih kilometrov. V tem primeru vam bo tuji prodajalec – pravna oseba DDV odštel od cene avtomobila, poravnati pa ga boste morali v Sloveniji, kjer velja 22-odstotna davčna stopnja.

Ne glede na to, v kateri državi EU kupite rabljeno vozilo, prodajalec (če gre za poklicnega prodajalca oziroma pravno osebo) odgovarja za napake na vozilu najmanj eno leto od nakupa. V nasprotju s slovensko ureditvijo v večini držav EU velja hierarhija zahtevkov, kar pomeni, da mora potrošnik od prodajalca najprej zahtevati odpravo napak ali zamenjavo blaga, šele v nadaljevanju ima tudi pravico do znižanja kupnine ali odstopa od pogodbe. Prodajalec mora napake odpraviti v razumnem roku in za potrošnika brezplačno, dolžan pa je kriti vse stroške, povezane s popravilom. Če se napaka pokaže v prvih šestih mesecih od nakupa (v nekaterih državah je ta rok daljši), velja domneva, da je obstajala že v času izročitve. Dokazno breme, da to ni res, je na prodajalcu.

Avtor: Boštjan Okorn

Odgovornost prodajalca za rabljena vozila iz tujine
V praksi je lahko uveljavljanje napak pri tujem prodajalcu težko, čeprav so pravice bolj ali manj enake kot v Sloveniji, saj vse temeljijo na skupni evropski zakonodaji. Kadar potrošnik ugotovi napako, mora o njej obvestiti prodajalca najpozneje v roku dveh mesecev od odkritja napake (ta rok ne velja v vseh državah, npr. nemška zakonodaja ga ne pozna). V primeru spora o napaki ali neodzivnosti prodajalca se lahko potrošnik obrne na evropski potrošniški center (EPC), ki pomaga pri reševanju čezmejnih sporov med potrošniki in prodajalci iz držav EU. Čeprav EPC ni pristojen odločati o sporih, se lahko poveže z lokalnim evropskim potrošniškim centrom v državi prodajalca in pomaga pri sporazumni rešitvi spora. Če prodajalec ne upošteva mnenja EPC in ni pripravljen ponuditi nobene rešitve, potrošniku v skrajnem primeru žal ne preostane drugega, kot da vloži tožbo.

Na spletu številna slovenska podjetja oglašujejo možnost uvoza vozila iz tujine. Kakšna je odgovornost teh podjetij, je odvisno od primera do primera. Zakon o varstvu potrošnikov namreč določa, da za napake na blagu odgovarja prodajalec, zato je treba ugotoviti vlogo podjetja v razmerju do potrošnika. Menimo, da se slovensko podjetje ne more vnaprej razbremeniti odgovornosti za napake na vozilu že z navedbo v drobnem tisku, da nastopa kot posrednik, temveč je treba upoštevati vse okoliščine primera, na primer kdo je stranka prodajne pogodbe, navedbe v oglasnih sporočilih, ali je bil potrošnik ustrezno seznanjen s tem, da je prodajalec vozila tuje podjetje, in druge pomembne okoliščine.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj najpogostejših situacij.

(1) Slovensko podjetje je vozilo kupilo od tujega prodajalca in ga zdaj prodaja v Sloveniji.
V tem primeru je jasno, da je prodajalec slovensko podjetje in v skladu s slovensko zakonodajo odgovarja za vse stvarne napake na vozilu, ki se pokažejo v roku enega leta, hkrati ima dolžnost zagotoviti vsaj enomesečno obvezno garancijo po Zakonu o varstvu potrošnikov.

(2) Potrošnik sam na spletu najde konkretno vozilo in slovenskemu podjetju naroči njegov uvoz oziroma slovensko podjetje oglašuje vozila, ki niso v njegovi lasti ali v tujini poišče vozilo skladno z željami potrošnika.
V teh primerih je treba upoštevati prej naštete okoliščine nakupa vozila. Kadar slovenskega podjetja ni mogoče šteti za prodajalca, je njegova odgovornost v pravilni izvedbi storitve, zato je pomembno, da potrošnik natančno ve, kakšne so, poleg transporta vozila v Slovenijo, obveznosti podjetja (na primer pregled stanja vozila pred nakupom, preverjanje uradnih evidenc in servisnih posegov ter druge zgodovine vozila …). Če svojih obveznosti ne izpolni skladno s pogodbo, lahko potrošnik uveljavlja pravice na podlagi nepravilno opravljene storitve po Zakonu o varstvu potrošnikov ter zahteva povrnitev morebitne škode, medtem ko mora stvarne napake na vozilu uveljavljati neposredno pri tujem prodajalcu.

Pred nakupom se pozanimajte tudi o morebitnem obstoju in veljavnosti proizvajalčeve garancije, ki je lahko geografsko omejena in odvisna od starosti vozila, prevoženih kilometrov in drugih pogojev, določenih v garancijskem listu. Preverite tudi, ali je potrebno karkoli storiti za veljaven prenos garancije, na primer obvestiti proizvajalca o spremembi lastništva.

Uvoz iz neevropskih držav z dodatnimi zahtevami
Če boste vozilo želeli uvoziti iz države, ki ni članica EU, boste poleg dodatnih stroškov morali poskrbeti tudi za posamično odobritev vozila, pri kateri ugotavljajo skladnost vozila z veljavnimi slovenskimi oziroma predpisi EU. Na spletni strani e-uprave kot primer navajajo uvoz iz ZDA, pri katerem morate poskrbeti, da ima vozilo med drugim predelano svetlobno opremo, torej asimetrični svetlobni snop, ustrezne smerne utripalke in prilagojeno električno vezavo – skladno s predpisi EU. Med dodatnimi stroški uvoza velja izpostaviti predvsem carino, ki dosega 10 odstotkov vrednosti avtomobila, v carinsko osnovo so vključeni tudi vsi stroški, kot so transport, zavarovanje, pretovarjanje in podobno. Za uvoz iz določenih držav velja znižana carinska stopnja, v vseh primerih pa boste morali na vse skupaj plačati še 22-odstotni DDV.

Avtor: Matjaž Jakin

 

 

VIR: ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE(ZPS.SI)AVTORJI: Boštjan Okorn, Matjaž Jakin – FOTO: ZPS.SI