Nova štiriletna pogodba za izvajanje šolskih prevozov, Šoštanj, Savinjska regija

Župan Darko Menih in direktor podjetja APS, d. d., Zoran Zager sta podpisala štiriletni okvirni sporazum za izvajanje šolskih prevozov v občini Šoštanj, Savinjska regija.

Občina Šoštanj pripravlja javno naročilo za prevoze osnovnošolskih otrok na štiri leta. Občina je zelo razvejana, zato je tudi prog šolskih prevozov zelo veliko, posledično je visok tudi strošek le-teh. Na Osnovni šoli Karla Destovnika – Kajuha je približno 60 odstotkov učencev vozačev. Šolski prevozi potekajo na 13 različnih relacijah, dnevno opravijo 710 km.

Vrednost pogodbenih del za prihodnja štiri leta je 2.100.000 EUR z DDV. Prevoze bo izvajal APS, d. d., s partnerjem Nomago, d. o. o., in podizvajalci Jožef Mazej, s. p., Strehar Roman, s. p., Rudolf Vrčkovnik, s. p., ter Edi Ovčjak, s. p..

Šolske prevoze po novi pogodbi bodo pričeli izvajati s šolskim letom 2019/2020.

 

VIR:SOSTANJ.SI