OBČINE SAVINJSKE REGIJESLOVENIJA

Občina Mozirje uspešno zaključuje energetsko prenovo Osnovne šole Mozirje in Športne dvorane Mozirje

Občina Mozirje končuje izvedbo celovite energetske prenove Osnovne šole Mozirje in Športne dvorane Mozirje. Prenova je bila nujna zaradi visokih obratovalnih stroškov in dotrajanosti sistemov, a hkrati omejena zaradi kulturnovarstvenih pogojev. Kljub temu je Občina našla rešitev, ki združuje energetsko učinkovitost in upošteva kulturnovarstvene pogoje.

Energetska sanacija po modelu javno-zasebnega partnerstva

Projekt, ki vključuje natančno analizo energetskega stanja, sledi ciljem zmanjšanja stroškov energije, ohranjanja vrednosti objektov ter izboljšanja delovnih pogojev uporabnikov. Predvideni letni prihranek energije je 358.065 kWh.

Občina je pri iskanju rešitev stopila na pot javno-zasebnega partnerstva (JZP) in uvedla model energetskega pogodbeništva. Sodelovanje zasebnega partnerja, podjetja Esotech, ki ga je občina izbrala na letošnjem razpisu, omogoča finančne rešitve, ki so ključne za izvedbo projekta. Dela se zaključujejo v letošnjem letu.

Občina pridobila sofinanciranje iz evropskega kohezijskega sklada v višini 590.923,42 EUR 

Projekt je bil sofinanciran iz sredstev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020. Višina celotnih stroškov operacije je ocenjena na 1.233.122,17 EUR z DDV, višina sofinanciranja znaša 590.923,42 EUR, pri čemer so sredstva zagotovljena iz državnega proračuna za evropsko kohezijsko politiko.

Pozitivni dolgoročni učinki sanacije na okolje, stroške in delovne pogoje

Energetska prenova OŠ Mozirje in Športne dvorane Mozirje predstavlja pomemben korak k trajnostnemu razvoju občine. Občina Mozirje je z odločitvijo za model javno-zasebnega partnerstva pokazala, da je mogoče uskladiti energetsko učinkovitost in upoštevanje kulturnovarstvenih pogojev. Projekt bo imel dolgoročne pozitivne učinke na okolje, stroške ter delovne pogoje v šoli in športni dvorani, kar je izjemnega pomena za lokalno skupnost.

Več o Kohezijskem skladu na www.eu-skladi.si.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

 

Razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2023/2024